Valiokunta ei hyväksy EU:n ehdotusta asedirektiiviksi

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mielestä Suomi ei voi hyväksyä EU:n komission ehdotusta asedirektiiviksi. Valiokunta vaatii valtioneuvostoa pitämään kiinni kannastaan, jotta lopullisessa direktiivissä ei kavenneta edellytyksiä metsästykseen.

Valiokunta haluaa myös, että Suomen maanpuolustuksen kannalta välttämätöntä vapaaehtoista maanpuolustustyötä ei heikennetä.

Valiokunnan mielestä myöskään aselupien määräaikaisuutta ei tule hyväksyä. Viiden vuoden määräaikaisuus lisäisi sen mukaan hallinnon työmäärää ja byrokratiaa huomattavasti.