Valitus Akaan opettajien lomautuksista kaatui hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeus on hylännyt OAJ:n valituksen viimevuotisista lomautuksista Akaassa Pirkanmaalla. Oikeuden mukaan valtuusto sai hyväksyä talousarvion, jossa otettiin huomioon lomautukset.

OAJ:n paikallisyhdistys vaati, että talousarvio ja henkilöstösuunnitelma kumotaan siltä osin, kuin se koskee opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomautuksia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mukaan valtuusto sai päättää siitä, että lomautukset näkyivät vuoden 2014 talousarvion palkkamäärärahoissa. Oikeus huomautti myös, että päätöksellä ei varsinaisesti ratkaistu lomautusten toteuttamista. Kaupunginhallitus päätti viikon pituisista lomautuksista vasta myöhemmin.

OAJ vetosi valituksessaan siihen, että kaupunki ei etukäteen suunnitellut, miten turvataan oppilaiden oikeus opetukseen.