Valmiuslaista löytyi sananvapausongelmia

Kriisiolojen varalle räätälöitävä uusi valmiuslaki on osoittautumassa ongelmalliseksi sananvapauden näkökulmasta.

Ongelmia aiheuttavat sähköisten tieto- ja viestintäpalvelujärjestelmien turvaamista koskevat säännökset, jotka puuttuvat merkittävällä tavalla sananvapauteen.

Valiokunta puuttui pykäliin, joiden nojalla esimerkiksi verkko- ja viestintäpalveluyhteydet voidaan katkaista määräajaksi tai toistaiseksi tiettyyn maahan tai kansainvälisiin verkko- ja viestintäpalveluihin. Näin voitaisiin tehdä esimerkiksi tietoturvavirusten leviämisen ehkäisemiseksi.

Myös radiolupa voitaisiin peruttaa tai luvan ehtoja muuttaa, jos vaikkapa puolustusvoimat tarvitsisi lisää taajuuksia.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnitti huomiota asiaan viime viikolla lakiesityksestä antamassaan lausunnossa. Valiokunnan mielestä ehdotetuilla säännöksillä vaikutettaisiin merkittävällä tavalla sananvapauden käyttämiseen.

Esitys uudeksi valmiuslaiksi on sotilaallisten, taloudellisten ja muiden kriisien varalle tarkoitettu mittava paketti, jossa määritellään yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa.