Valtioneuvosto peruuttaa radion luvan, jos omistajaksi tulee Johan Bäckman

Valtioneuvosto on tehnyt ennakkopäätöksen Love FM:n toimiluvan peruuttamisesta, jos radiokanavan määräysvalta muuttuu.

Hallitus on tehnyt ennakkopäätöksen Love FM:n toimiluvan peruuttamisesta, jos radiokanavan määräysvalta muuttuu. Love FM on hakenut ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Hakemuksen mukaan dosentti Johan Bäckman on aikeissa ostaa 95 prosenttia Love FM -yhtiön osakkeista.

Toimilupaviranomainen saa peruuttaa luvan, jos se aiotaan siirtää jollekin muulle kuin samaan konserniin kuuluvalle yritykselle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt asiasta lausunnon suojelupoliisilta, jonka mukaan ohjelmistoluvan peruuttamatta jättäminen vaarantaa ilmeisellä tavalla kansallista turvallisuutta, jos määräysvalta muuttuu hakemuksen mukaisella tavalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Laura Eiro kertoo, että ennakkopäätöksiä toimiluvan peruuttamisesta on tehty aiemminkin, mutta edellisestä kerrasta on useampi vuosi aikaa.

Eiron mukaan aiemmin ei ole kuitenkaan ollut vastaavaa tapausta, jossa suojelupoliisi olisi varoittanut lausunnossaan kansallisen turvallisuuden vaarantumisesta. Hän kertoo, että suojelupoliisin lausunto vaikutti ennakkopäätökseen osana kokonaisharkintaa.

– Ensisijaista on se, että lainsäädäntö lähtee siitä, että luvat eivät siirry automaattisesti, Eiro sanoo.

Bäckman pitää valtioneuvoston ennakkopäätöstä merkkinä poliittisesta vainosta