Valtioneuvosto tilasi maahanmuuttoraportin 200 000 eurolla

Valtioneuvoston kanslia oli varannut 200 000 euroa hankerahaa Poliisiammattikorkeakoulun toteuttamaan Maahanmuutto ja turvallisuus -raporttiin.

Kolme Helsingin yliopiston tutkijaa kritisoi raporttia tänään Image-lehden vieraskirjoituksessaan lähdekritiikin ja hyvän tieteellisen käytännän puutteesta.

Alivaltiosihteeri Timo Lankisen mukaan raportti on taustaselvitys eikä sillä ole mitään etusijaa päätöksentekoa valmisteltaessa.