Vanhat autot ovat suuri saasteriski

Vanha auto tulisi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi korvata uudella autolla, jos sillä ajetaan tuhansia kilometrejä vuodessa. Näin suositetaan Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

SYKE:n julkaiseman tutkimuksen mukaan auton käytöstä syntyvät kasvihuonepäästöt ovat merkittävimpiä auton kaikista päästöistä, ja esimerkiksi sen valmistuksessa syntyvät päästöt jäävät selvästi pienemmiksi. Autojen keskimääräinen romutusikä Suomessa on noin 18 vuotta.

SYKE:n mukaan kasvihuonepäästöjen vähentämisessä olennaista kuitenkin on, ettei liikennemäärien kasvu mitätöi autojen laadun parantamisella saavutettavaa etua.

Lisäksi SYKE:ssä selvitettiin, minkälaisia ympäristövaikutuksia dieselautoja suosivalla autoveron uudistuksella on. Toisin kuin aiemmin on epäilty, dieselautojen lisääntyminen nostaa liikenteen pienhiukkaspäästöjä vain hieman.