Vankien huono-osaisuus alkaa usein jo lapsena

Vankien elämä alkaa luisua sivuraiteelle usein jo lapsena. Tuoreen tutkimuksen mukaan vangeilla on ollut usein vaikeuksia muun muassa koulussa ja myöhemmin työpaikan ja asunnon saamisessa.

Vangit ovat saaneet vapaudessa eläviin verrattuna vähemmän tukea ja kannustusta myös kotoa. Vankien huono-osaisin ryhmä on lapsuudessa ja nuoruudessa rikosuransa aloittaneet nuoret vangit.

Rikosseuraamusviraston ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus koskee noin 350:tä lyhytaikaisvankia.

Vankien elämä alkaa luisua sivuraiteelle usein jo lapsena. Tänään julkaistun tutkimuksen mukaan vangeilla on ollut usein vaikeuksia muun muassa koulussa ja myöhemmin työpaikan ja asunnon saamisessa.

Vangit ovat saaneet vapaudessa eläviin verrattuna vähemmän tukea ja kannustusta myös kotoa. Lisäksi heillä on alhainen koulutustaso ja taloudellisia ongelmia.

Suuri osa vangeista kokee, että vankeudella on myönteisiä vaikutuksia vapautumisen jälkeiseen elämään. Esimerkiksi yli puolet uskoo, että vankeus auttaa pääsemään eroon alkoholista. Kuitenkin mitä enemmän vangilla on kielteisiä kokemuksia elämässään, sitä todennäköisimmin hän arvelee jatkavansa rikoksia vapauduttuaan.

Vankien huono-osaisin ryhmä on lapsuudessa ja nuoruudessa rikosuransa aloittaneet nuoret vangit. He myös arvioivat vankeuden vaikutukset kielteisimmiksi kuin muut vangit.

Rikosseuraamusviraston ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus koskee lyhytaikaisvankeja. Tutkittavia oli runsaat 350. Heidän elämänkulkuaan verrattiin vapaudessa eläviin miehiin.