Varusmiesliitto vaatii ennakkoäänestystä sotilaskoteihin

Liitto huomauttaa, että juuri armeijaiässä olevat 18–24-vuotiaat äänestivät viime kuntavaaleissa kaikista heikoiten.

Varusmiesliitto haluaa ennakkoäänestyksen sotilaskoteihin. Varusmiesliiton mukaan nykyisin osassa varuskunnista järjestetään iltavapailla kuljetus äänestyspaikalle ja osassa suositellaan, että varusmiehet äänestäisivät viikonloppulomilla.

Varusmiesliiton mukaan nykyjärjestelyt ovat riittämättömiä, koska vain harva varusmies käyttää lyhyet iltavapaansa äänestyspaikalle lähtemiseen. On myös liiton mukaan mahdollista, että varusmies joutuu olemaan molemmat äänestysviikonloput kasarmilla eikä siten pääse äänestämään.

Varusmies voi myös hakea lomaa äänestämistä varten, mutta liiton mukaan asian järjestäminen vie aikaa niin Puolustusvoimilta kuin varusmiehiltä.

Liitto huomauttaa, että juuri armeijaiässä olevat 18–24-vuotiaat äänestivät Tilastokeskuksen mukaan viime kuntavaaleissa kaikista ikäluokista heikoiten.