Verottaja kiinnostui kustantajien verokikasta: Aikakauslehtiä rahdataan Norjan kautta Suomeen

Verohallinto on kiinnostunut selvittämään, syyllistyvätkö kustantajat mahdollisesti väärinkäytöksiin siirtäessään Suomeen jaettavien aikakauslehtiensä postitusta Norjaan.

Osa suomalaiskustantajista aikoo postittaa aikakauslehtiään Norjan kautta Suomeen ja välttää näin 10 prosentin arvonlisäveron (alv).

Norjan hyödyntämistä valmistelevat ainakin A-lehdet Oy ja Sanoma Media Finland Oy. Otavamediasta ei haluttu kommentoida asiaa.

Aikataulusyistä Norjaan kuljetetaan postittavaksi lehtiä, jotka ilmestyvät harvemmin kuin kerran viikossa.

Kustantajat hyödyntävät EU:n ulkopuolista Norjaa, sillä Ahvenanmaan kautta muualle Suomeen kuljetettavien sanoma- ja aikakauslehtien myynti muuttui arvonlisäverolliseksi tämän vuoden alussa.

Ennen lakimuutosta kustantajilla oli mahdollisuus välttää alv kierrättämällä lehtitilauksiaan Ahvenanmaan kautta. ”Porsaanreiän” tukkimisen laskettiin estävän vuosittain enintään liki 30 miljoonan euron veromenetykset.

Verohallinnon ylitarkastajan Juha Kuusalan mukaan lehtikustantajien toiminta Norjassa on laillista ja muutenkin hyväksyttävää, kunhan toiminnalle on ”liiketaloudellinen peruste”.

– Jos (Norjassa toimimisen) tarkoituksena on ainoastaan välttää arvonlisävero, on meidän puututtava asiaan. Vielä emme ole ryhtyneet toimiin, vaan seuraamme tilannetta ja hankimme tietoa viranomaisyhteistyönä, Kuusala sanoo.

Tulli on joutunut hiljattain tähdentämään ohjeistustaan kustantajien toimintaan liittyen. Verotuskäytännön mukaan EU:n ulkopuolelle vietäviä lehtiä tulisi käsitellä ennen Suomeen paluuta.

– Tietoomme on tullut yksittäistapauksia, joissa lehtiä on vain käytetty Norjassa ja palattu autolla saman tien takaisin ilman, että lehdille olisi Norjassa tehty mitään lisäarvoa tuottavaa toimenpidettä, ylijohtaja Jarkko Saksa Suomen Tullista sanoo.

Käytännössä ”lisäarvoa tuottava toimenpide” voi tarkoittaa esimerkiksi lehtien osoitteistusta.

Aikakauslehtien kustantajat hyödyntävät Norjan ja Suomen rajalla yksinkertaistettua tullimenettelyä, joka vaatii luvan.

Yksinkertaisessa menettelyssä toiminnanharjoittaja voi tuoda yhdellä tulli-ilmoituksella useita samanlaisia tuotteita kerralla maahan, jos kukin tavara on tuontihetkellä osoitettu yksittäiselle lehdentilaajalle.

– Ilman tällaista yksinkertaistusta jokaisesta lehdestä olisi annettava oma tulli-ilmoitus, Saksa sanoo.

Arvonlisäveroa ei maahantuonnissa kanneta, jos yhdelle vastaanottajalle tulevan tavaran arvonlisävero jää alle viiden euron.

Norjan kautta aikakauslehtiään postittavat kustantajat välttyvät tilattavien lehtien 10 prosentin alv:ltä.

Tämä sen vuoksi, koska Tulli katsoo jokaisen lehden erilliseksi lähetykseksi, eikä yhdenkään yksittäisen lehden arvonlisävero ylitä viittä euroa.

Ammattijärjestö: ”Silkkaa veronkiertoa”

Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM katsoo, että lehtien postittaminen Norjasta Suomeen on silkkaa veronkiertoa. Kotimaan postituksen työpaikkojen kannalta tilanne ei kuitenkaan näyttäisi yhtä pahalta kuin vielä muutama vuosi sitten, kun kustantajat kierrättivät lehtiään Ahvenanmaan kautta.

– Norjan hyödyntäminen ei näyttäisi ainakaan tässä vaiheessa olevan yhtä laajamittaista kuin Ahvenanmaan, neuvottelupäällikkö Irene Hämäläinen TEAMista toteaa.

Norjan kautta kierrättämisen pelätään kuitenkin vähentävän postituksen työpaikkoja Suomessa.

– Luottamusmieskyselymme mukaan työpaikan menetys voisi koskea enimmillään kymmentä työntekijää, Hämäläinen sanoo.

Ahvenanmaan kautta muualle Suomeen kuljetettavien sanoma- ja aikakauslehtien myynti muuttui arvonlisäverolliseksi (alv) tämän vuoden alussa.

Lakimuutosta ennen kustantajilla oli mahdollisuus välttää alv kierrättämällä lehtitilauksiaan Ahvenanmaan kautta. ”Porsaanreiän” tukkimisen laskettiin estävän vuosittain liki 30 miljoonan euron veromenetykset.

Arvio pohjautui tietoon, jonka mukaan tilattujen kotimaisten aikakauslehtien arvo on vuosittain 315 miljoonaa euroa. Valtionvarainministeriö arvioi veromenetyksen lähes 30 miljoonaksi euroksi oletuksella, että kaikki aikakauslehdet kierrätettäisiin Ahvenanmaan kautta.

Norjan hyödyntämisessä näin mittavasta veromenetyksestä ei kuitenkaan liene kyse, sillä esimerkiksi Sanoma Media Finland Oy aikoo postittaa "vain" kaksi kolmasosaa aikakauslehdistään Norjan kautta.

Valtionvarainministeriöstä ei kommentoitu Norjan verokikkailua eikä annettu arviota lehtitilausten arvonlisäveron menetyksistä, koska ministeriössä ei ole vielä kokonaiskuvaa tilanteesta asian tuoreuden vuoksi.

Sanoma kiistää verokikkailun: ”Kyse on kokonaisratkaisusta”

Suomen suurin kaupallinen mediayhtiö Sanoma Media Finland Oy aikoo postittaa kaikki aikakauslehtensä Norjan kautta Suomeen viikoittain ilmestyvää Me Naisia ja Rakennuslehteä lukuun ottamatta.

Lehtikuljetukset Norjaan Sanoman käyttämistä Suomen- ja Viron-lehtipainoista alkavat lähiviikkoina. Vuositasolla Sanoma rahtaa rekka-autoilla Norjaan logistiikkakumppanin toimipisteeseen noin kaksi kolmasosaa aikakauslehdistään.

Sanoma Lifestylen liiketoimintajohtaja Kaisa Ala-Laurila ei kerro tarkkoja määriä.

Hän myös painottaa, että Sanoma ei ole käynnistämässä Norja-yhteistyötä verotussyistä, sillä kyse on ”kokonaisratkaisusta”.

– EU:n ulkopuolisen Norjan hyödyntämisestä on syntymässä yleinen käytäntö alallamme. Monet muut kustantajat ovat jo aiemmin ottaneet tämän mallin käyttöön. Tarkastelimme jakeluamme kokonaisuutena, ja Norjan-malli osoittautui edullisimmaksi logistiikkakustannuksetkin huomioiden, Ala-Laurila sanoo.

Hän ei kerro, kuinka suuria säästöjä Sanoma hakee Norja-yhteistyöllään.

– Meidän on pakko luoda liiketoiminnallemme uusia edellytyksiä, jos haluamme turvata media-alan työpaikkoja sekä luoda uusia mediasisältöjä kuluttajille, Ala-Laurila sanoo.

A-lehdet Oy postittaa aikakauslehtiään Norjan kautta välttääkseen Suomen arvonlisäveron ja saadakseen näin kustannussäästöjä.

– Meidän täytyy tässä taloustilanteessa hakea säästöjä kaikilla mahdollisilla toimenpiteillä ja turvata yrityksemme olemassaolo sekä työpaikat. Arvonlisäveron muutos asetti suomalaiset kustantajat huonompaan asemaan kuin ulkomaiset, A-lehtien toimitusjohtaja Juha Blomster sanoo.

Hän ei kilpailusyistä kerro, kuinka paljon, miten usein ja mitä lehtiä A-lehdet Oy postittaa Norjan kautta Suomeen. Norjassa lehtiin lisätään osoitteet tullisäädösten takia.

– Olemme tänä kesänä testanneet eri postitusvaihtoehtoja sekä kotimaassa että Virossa painettujen lehtiemme kanssa. Osassa tapauksista toiminta on ollut kannattavaa, osassa ei.

Blomsterin mukaan Norjan kautta postitetaan harvemmin kuin kerran viikossa ilmestyviä lehtiä.

– Kaikki kustannussäästöt ovat tervetulleita. Kassavirtamme menee nyt suurelta osin digitaaliseen tuotekehitykseen, mikä on toimintamme tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää, Blomster sanoo.

Otavamedia Oy:n toimitusjohtaja Pekka Harju ei halunnut kommentoida esille tullutta asiaa.