Vierailijakolumni: Tasa-arvoinen kohtelu puolustusvoimissa – tavoite vai selviö?

Yksikään puolustusvoimien työntekijä tai varusmiesjohtaja ei voi perustella epäasiallista tai syrjivää käyttäytymistään tiedon puutteella, kirjoittaa Ilmasotakoulun johtaja Mikko Punnala.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime aikana ollut vahvasti esillä seksuaalinen häirintä ja tasa-arvoinen kohtelu. Miksi kuitenkin olemme tilanteessa, että häirintää yhä esiintyy?

Keskisuomalaisen marraskuussa uutisoimien tutkimustulosten perusteella joka neljäs varusmiespalvelusta suorittava nainen kokee tulleensa seksuaalisesti häirityksi ja puolet kertoo kokeneensa syrjintää. Henkilökuntaan kuuluvista naisista joka viides kertoo kokeneensa jossain uransa vaiheessa seksuaalista häirintää.

Suomessa on vahvasti asiaa ohjaava lainsäädäntö ja Puolustusvoimilla on oma käyttäytymistä normittava ohjesääntö. Puolustusvoimien tasa-arvosuunnitelmaankin on kirjattu velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. On kuitenkin muistettava, että vastuu käyttäytymisestä ja toisten huomioimisesta kuuluu jokaiselle Puolustusvoimissa työskentelevälle, opiskelevalle tai varusmiespalvelusta suorittavalle henkilölle itselleen.

Hyvien käytöstapojen ja ihmisten kunnioittaminen on kirjattu yhdeksi Puolustusvoimien tasa-arvon kulmakiveksi. Normaaliin kanssakäymiseen kuuluu erilaisuuden kohtaaminen ja näkemyserot, jotka eivät kuitenkaan saa johtaa syrjintään.

Väitän, että yksikään työntekijä tai varusmiesjohtaja ei voi perustella epäasiallista tai syrjivää käyttäytymistään tiedon puutteella. Kysymys lienee enemmän arvopohjaan nojaavan käyttäytymisnormiston noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä tai pahimmillaan jopa välinpitämättömyydestä.

Esimiestyö ja vallankäyttö vuorovaikutussuhteissa ovat taitolajeja. Erityistä tarkkuutta vaaditaan hierarkkisesti rakentuvissa organisaatioissa, joissa käskysuhteiden on erityistilanteiden johtamisen varalle oltava kiistattomat ja selkeät. Kynnys epäasiallisen kohtelun esiin nostamiselle organisaatiossa voi olla korkea ja tämä puolestaan mahdollistaa ei-toivotun johtamiskäyttäytymisen jatkumisen tai toistumisen.

Puolustusvoimat on aitiopaikalla tarkastellessa suomalaista nuorisoa.

Suurin osa miespuolisista kansalaisista ja ilahduttavan iso osa myös nuorista naisista valitsee varusmiespalveluksen. Olemme siis juurruttamassa paitsi sotilasoppeja, myös elämän muita perustaitoja ja -arvoja kuhunkin saapumiserään.

Pidän enemmän kuin tervetulleena keskustelua tasapuolisesta kohtelusta, hyvistä käyttäytymistavoista ja kanssaihmisten huomioimisesta. Tässä kohtaa täytyy muistaa, että keskustelu on vuorovaikutteista ja myös meillä vanhemmilla on paljon opittavaa suomalaiselta, suoraselkäiseltä nuorisolta.

Ilmasotakoulussa tasa-arvotyötä on tehty jo pitkään ja työ jatkuu edelleen. Johtajakaudellani Ilmasotakoulussa perusperiaatteisiin kuuluvat asialliset käytöstavat ja ihmisen tasa-arvoinen kunnioittaminen sekä toisten arvostaminen.

Ilmasotakoulussa vakiinnutetaan suunnitelmallisen toiminnan ja avoimen keskustelukulttuurin avulla sellaiset käytänteet, joilla varmistetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen kaikilla tasoilla. Haluamme vahvistaa sellaista ilmapiiriä, joka mahdollistaa pienimpienkin epäkohtien esiin nostamisen ilman pelkoa leimautumisesta tai virkauralla etenemisen hidastumisesta.

Esimiestyö on keskeisessä roolissa ja kaikkien esimiesasemassa olevien on sitouduttava ja edistettävä näitä periaatteita. Tasa-arvoinen kohtelu työyhteisössä ei ole mahdollista ilman kaikkien työyhteisön jäsenten sitoutumista.

Haluan uskoa, että kaikilla suomalaisilla työyhteisöillä, Puolustusvoimat mukaan lukien on mahdollisuus muuttaa kulttuuria. Yksikin seksuaalisen häirinnän tapaus, epätasa-arvoinen teko tai toisen arvostuksen puute on liikaa, eikä kenenkään tule sitä hyväksyä, oli hänen asemansa kuinka merkittävä tahansa.

Kaipaamme Ilmasotakoulussa edelleen keskustelua siitä, miten edellä peräänkuuluttamani arvot ja tavat meillä arjessa näkyvät ja kuuluvat. Minkälaista kuvaa piirrämme nykysukupolville ja minkälaista esimerkkiä omalla käyttäytymisellämme, kielenkäytöllä ja vuorovaikutuksella välitämme.

Työyhteisön ilmapiiri ja sen sisäiset suhteet mahdollistavat kaikkien ihmisten tasa-arvoisen ja kunnioituksella kohtelemisen. Tasa-arvoisen kohtelun ei pitäisi olla suuri tavoite vaan kaikille itsestäänselvyys.

Emme Ilmasotakoulussakaan ole kyenneet täydellisyyteen. Seksuaalinen häirintä ja epäasiallinen käytös ovat sopimatonta käytöstä työelämässä.

Suurin osa ilmasotakoululaisista ajattelee ja käyttäytyy työelämän pelisääntöjä noudattaen. Olen myös itse sitoutunut näiden arvojen mukaiseen käytökseen ja edellytän niiden noudattamista kaikilta Ilmasotakoulussa palvelevilta varusmiehiltä, opiskelijoilta ja henkilökunnalta.

Haastan kaikki organisaatiot, kokoon tai toimialaan katsomatta rakentamaan entistä parempaa työelämää tulevaisuuden Suomessa.

Kirjoittaja on eversti ja Ilmasotakoulun johtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.