Vihreät lopettaisivat kesähakkuut ja tuet metsäautoteille – kesähakkuukielto turvaisi lintujen pesinnän

Monimuotoisuusohjelmassa halutaan lisätä metsien suojelua ja käynnistää soidensuojeluohjelma.

Vihreiden eduskuntaryhmä on laatinut konkreettisen ohjelman, jolla vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. Vihreiden mielestä hakkuita ei saa nykytasosta lisätä lainkaan ja metsänkäsittelyohjeet on uudistettava. Vihreät lopettaisivat kesähakkuut ja tuet metsäautoteiden rakentamiseen.

– Suurimpia asioita ovat luonnonsuojelualueiden rahoituksen turvaaminen metsien ja soiden osalta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kertoo.

Mikkosen mukaan suojeluohjelmien rahoitustasoa on nostettava 100 miljoonaan euroon. Sillä päästäisiin Etelä-Suomen metsien osalta (Metso-ohjelma) 10 prosentin suojelutavoitteeseen. Nyt eteläisistä metsistä on tiukasti suojeltu kolme prosenttia, jos kitumaat lasketaan mukaan. Vihreiden vaihtoehtobudjetin mukaan luonnonsuojelualueiden hankintaan tulisi jo ensi vuonna panna 20 miljoonaa euroa lisää.

– Nyt suojelurahat ovat matalammalla tasolla kuin viime hallituskaudella ja samaan aikaan hakkuumääriä on lisätty, mikä korostaa ristiriitaa, Mikkonen perustelee.

Soidensuojeluohjelma liikkeelle

Mikkonen huomauttaa, että Metso-ohjelma koskee vain Oulun eteläpuolta. Myös Oulun pohjoispuolella tarvitaan lisää suojelualueita.

Vihreät ehdottavat, että valtion mailla hakkuita vähennetään laskemalla Metsähallituksen tuottotavoitetta 10 miljoonalla eurolla. Osa metsistä tulee jättää kokonaan hakkuiden ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi Ylä-Lapin metsät.

Vihreät käynnistäisivät viime hallituskaudella kuopatun soiden suojeluohjelman, joka oli valmisteltu loppuun saakka ja neuvottelut maanomistajien kanssa olivat alkaneet.

– Sille ei ole tapahtunut mitään. Silloin oltiin jo tosi pitkällä, mutta kaikki keskeytettiin.

Kesähakkuukielto turvaa pesät

Mikkosen mukaan metsänkäsittelyohjeita on muutettava, jotta metsiin jää nykyistä enemmän laho- ja säästöpuita. Jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen auttaa luonnon monimuotoisuutta, mutta se ei yksin riitä.

– Ihan samalla tavalla sinne pitää jättää laho- ja säästöpuita.

Vihreät lopettaisivat kesähakkuut lintujen pesinnän vuoksi. Kriittisin aika on loppukevät ja alkukesä.

– Nyt lintujen pesinnän huomioimien on satunnaista. Kesähakkuukielto turvaisi sen.

Mikkonen myöntää, että hakkuukielto aiheuttaisi ongelmia puuhuollolle, mutta ongelman ratkaiseminen ei ole ylivoimaista.

– Onhan meillä tietyt varastot olemassa. Niiden avulla pitäisi varmistaa, ettei puuhuoltoon tule katkoksia.

Tuet pois metsäautoteiltä

Mikkonen lopettaisi myös Kemera-tuet uusien metsäautoteiden rakentamiselle, koska tiet ovat pirstoneet metsän. Hän myöntää, että metsäteitä tarvitaan, jotta puu saadaan metsästä tehtaalle. Ongelmana on metsäteiden koko. Ne tehdään liian massiivisiksi, kun puut haetaan isoilla tukkirekoilla hakkuiden vierestä.

– Voitaisiinko ajatella, että puu haettaisiin ensin pienemmillä autoilla. Metsärekkojen koon kasvu on aiheuttanut ongelmia tiestölle laajemminkin.

Vihreät haluavat torjua vieraslajeja ja parantaa virtavesien tilaa sekä poistaa vaellusesteitä uhanalaisilta ja vaarantuneilta kalalajeilta. Tämä tarkoittaa pienvoimaloiden purkamista ja kalateiden rakentamista.

– Pienten voimaloiden sähköntuotannon merkitys on mitätön. Sillä olisi paljon suurempi taloudellinen merkitys, jos pienvoimalat purettaisiin ja saataisiin kalastusmatkailua.

Rinteelle kehuja

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on kertonut toistuvasti, että SDP haluaa rajoittaa hakkuiden määrää. Mikkonen iloitsee Rinteen näkemyksistä.

– Olen ilolla tervehtinyt sitä puhetta, että on nähty, mikä on kestävä hakkuumäärä hiilinielujen näkökulmasta. Pitää huomioida ilmastovaikutus ja silloin emme voi lisätä hakkuita.

Mikkosen mukaan hallitus haluaa, että metsää käytetään bioenergiaksi ja puulla korvataan fossiilisia raaka-aineita. Ongelmana on se, että poltettaessa hiili vapautuu saman tien ilmakehään, joten bioenergian lisäämisellä päästöt eivät vähene. Siksi puusta pitäisi tehdä sellaisia tuotteita, joissa hiili säilyy pidempään.

Nopeakasvuisempi puu Suomen puun tilalle

Mikkonen torjuu uusien sellu- ja biojalostustehtaiden rakentamisen, jos se johtaa hakkuiden lisääntymiseen. Hän muistuttaa, että yksin Kuopion suunnitteilla oleva sellutehdas vaatii 7 miljoonaa kuutiota lisää puuta.

Mikkonen ei allekirjoita tuoreen norjalaistutkimuksen väitettä, jossa kerrotaan, että hakkuut siirtyvät muualle, jos Suomi vähentää niitä.

– Tämä on klassinen argumentti tyyliin, "jos Suomi lopettaa turkistarhauksen, se siirtyy Kiinaan", Mikkonen sanoo.

Mikkonen arvioi, että uusiokuidun käyttö tulee lisääntymään ja neitseellisen kuidun käyttö vähenee. Kasvaville Kiinan markkinoille ei kannata viedä neitseellisestä kuidusta valmistettua sellua wc-paperia varten.

– Uskon, että raaka-ainetta korvataan entistä enemmän uusiokuidulla, joten ei tarvitse hakata niin paljon neitseellistä puuta. Lyhytaikaisiin tuotteisiin on fiksumpaa käyttää nopeakasvuisempaa puuta kuin hakata meidän pitkään kasvanutta puutamme.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .