Vihreiden Touko Aalto keventäisi irtisanomissuojaa

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on valmis keventämään pienissä yrityksissä työskentelevien henkilöiden irtisanomissuojaa.

– Kyllä, me olemme valmiit harkitsemaan yhden-kahden hengen yritysten kohdalla sitä, että heillä on erilaiset pelisäännöt, jotta yritystoiminta on kannattavaa, riskejä voidaan vähentää ja joustavuutta lisätä, Aalto sanoo.

Aalto sen sijaan torjuu hallituksen suunnitelmat, joiden mukaan henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin alle 20 hengen yrityksessä. Hän perustelee tätä sillä, että kysymys on lähes kaikkien suomalaisten työsuhdeturvan heikentämisestä. Käytännössä rajan ulkopuolelle jäisi arviolta 1,5 prosenttia kaikista yrityksistä.

– Kysymys on siitä, että lähes kaikkien työsuhdeturvaa heikennetään.

Aallon mukaan keinotekoisen rajan vetäminen 20 ihmiseen johtaa uuteen kasvun tulppaan. Hän korostaa pienten mikroyritysten merkitystä sekä kansantalouden kasvun että työllisyyden kannalta. Vihreät esittää, että valtio maksaisi yrityksen puolesta ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän sivukulut vuoden ajan.

Toisin kuin puheenjohtaja Aalto, vihreiden kansanedustaja Antero Vartia kertoo twitterissä antavansa täyden tukensa hallitukselle irtisanomissuojan keventämiselle. Kyse on heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeudesta päästä töihin. Vartia viittaa perusteluina ex-kansanedustaja Osmo Soininvaaran hiljattaiseen kirjoitukseen. Siinä Soininvaara puolusti hallituksen suunnitelmaa.

Vastikkeeton perusturva

Vihreät ovat Aallon mukaan valmiit keskustelemaan hallitusyhteistyöstä kaikkien niiden puolueiden kanssa, jotka jakavat vihreiden kanssa kolme ajatusta.

– Meidän pitää palauttaa koulutusjärjestelmä siihen arvoon, mihin se kuluu, mikä on tuleva peruskoulua vastaava iso uudistus.

Toisena hän mainitsee köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamisen ja kolmantena luonnonsuojelun edistämisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen.

Vihreiden sosiaaliturvan uudistamismalli poikkeaa selkeästi kokoomuksen ja SDP:n esittelemistä malleista.

– Vihreiden vastaus sosiaaliturvan uudistamiseen on vuosikymmeniä ollut ja on edelleen perustulo, Aalto paaluttaa.

Hän kysyy, uudistetaanko sosiaaliturvaa vapauttamisen periaatteen vai pakottamisen kautta, ja vastaa.

– Vihreiden malli lähtee vapauttamisen ajatuksesta, vapautta ihmiselle omassa elämässään tehdä mielekkäitä valintoja, Aalto sanoo.

Hän jatkaa, että malli lähtee vastikkeettomuuden periaatteesta ja on yksilöperusteinen, joten se maksaa paljon. Uudistus on pitkä projekti. Seuraavana vaiheena on pohtia, miten vastikkeeton perustulo toimisi yhteen asumistuen ja toimeentulotuen kanssa.

Jakovara johtaa harhaan

Aallon mukaan tulevalla hallituksella ei ole isoa jakovaraa. Hän kuitenkin korostaa, että keskustelu jakovarasta johtaa harhaan. Oleellista on se, millaisia arvovalintoja tehdään budjetin sisällä. Aalto muistuttaa, että hallitus on keventänyt ansiotuloverotusta 1,5 miljardilla eurolla, josta suurin osa on kohdistunut hyvätuloisille.

– Pidän ihmeellisenä sitä, että hallitus on tehnyt neljän miljardin menosopeutuksen, mutta ei ole valmis leikkamaan euroakaan vero- ja yritystuista.

Aallon mukaan tutkimusnäytön valossa läheskään kaikki yritystuet eivät ole Suomen kilpailukyvyn kannalta merkittäviä. Hän karsisi tehottomia ja ilmastonmuutosta kiihdyttäviä tukia 600 miljoonalla eurolla.

Yritystukityöryhmässä vihreät olisi ollut valmis kohdentamaan maatalouden energiatukia uusiksi puheenjohtaja Mauri Pekkarisen (kesk.) ehdotuksen mukaisesti siten, että niillä olisi tuettu muun muassa energiatehokkuutta.

– Onko järkevää, että kiihdytetään ilmastonmuutosta ja tuetaan fossiilisia polttoaineita? Pitäisi tukea energiatehokkuutta ja maatalouden uusiutumista.

Päiväkodeissa eri koulutuksen ihmisiä

Aalto pitää uutta varhaiskasvatuslakia tarpeellisena, mutta ei ota selkeä kantaa siihen, kannattavatko vihreät hallituksen esitystä. Aallon mukaan päiväkodeissa tarvitaan jatkossakin erilaisen koulutuksen ja kokemuksen saaneita ihmisiä, joilla on pedagogista korkeakoulutusta, ja ihmisiä, joilla on pitkä kokemus hoivatyöstä.

Hän huomauttaa, että hallituksen esityksessä yhdenkään henkilön työsuhdetta ei olla purkamassa ja siirtymäajat ovat pitkät, joita vihreät edellyttävät.

– On tärkeää, että saadaan vietyä varhaiskasvatuslaki eteenpäin ja henkilö- ja ammattikuntiin liittyvät kysymykset pitää käydä vakavasti läpi. En pidä siitä, että vähätellään joidenkin ammattiryhmien osaamista ja tarvetta.

Tiilikaisella väärä toteuttamistapa

Aalto pitää hyvänä, että energia-, ympäristö- ja asuntoministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) haluaa nopeuttaa kivihiilen alasajoa Suomessa. Aalto kuitenkin arvostelee sitä tapaa, miten kivihiilestä aiotaan luopua.

– Mutta toteuttamistapa on kelvoton, Aalto sanoo.

Kivihiilestä pyritään eroon antamalla kunnille kannusterahaa. Aallon mukaan tämä kannusteraha aiotaan rahoittaa pienentämällä uusiutuvan energian tarjouskilpailua. Sieltä aiotaan napata sata miljoonaa euroa.

– Käytännössä heikennetään uusiutuvan energian kasvamista, Aalto jyrisee ja jatkaa.

– Tavoite on oikea, mutta olisiko vero- ja yritystuissa kohteita, joista rahat olisi voinut irrottaa. Miksi ne piti ottaa uusiutuvasta energiasta?

Hallitus on linjannut, että Suomi luopuu hiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kivihiilen kieltolain valmistelu on paraikaa käynnissä työ- ja elinkeinoministeriössä. Tiilikainen kertoo päättäneensä, että samalla selvitetään, voitaisiinko hiilestä irtautua jo vuonna 2025.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .