Viides artikla: Hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan

- Lännen sotilasliiton Naton perussopimus (Pohjois-Atlantin sopimus) allekirjoitettiin Washingtonissa 4. huhtikuuta 1949.

- Sopimuksen viides artikla määrää, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa jäsenmaata vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa pidetään hyökkäyksenä kaikkia jäsenmaita vastaan. Jokainen ottaa osaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneen puolustamiseen. Hyökkäyksestä ja sen aiheuttamista toimista tulee ilmoittaa heti YK:n turvallisuusneuvostolle.

- Artiklaa on sovellettu vain kerran. Syyskuun 11:nnen päivän terrori-iskut vuonna 2001 Yhdysvalloissa johtivat päätökseen soveltaa sopimuksen viidettä artiklaa: hyökkäys yhtä jäsentä vastaan katsottiin hyökkäykseksi kaikkia vastaan. Tuolloin Yhdysvallat tosin käytti sille YK:n peruskirjan suomaa itsepuolustusoikeutta ja toimi pääasiassa omin voimin.

- Suomen nykyisen hallituksen ohjelman mukaan Suomi säilyttää mahdollisuuden hakea Naton jäsenyyttä. Hallitus on viimeistelemässä uutta turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa laajan turvallisuuskäsitteen pohjalta. Selonteon yhteydessä määritellään puolustusvoimien kehittämislinjat ja voimavarat pitkällä aikavälillä. Samalla tulevat selvitetyiksi muiden muassa EU:n turvatakuiden sekä sotilaallisen liittoutumattomuuden ja liittoutumisen vaikutukset.