Viisi suurinta puoluetta Uutissuomalaisen kyselyssä: Vanhustenhuollon tulee olla osa sote-uudistusta

Keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä vanhustenhuollon tulee olla osa tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, selviää Uutissuomalaisen tekemästä kyselystä. RKP on ainoa, jonka kanta asiaan on kielteinen. Kristillisdemokraatit eivät vastanneet selkeästi kyllä tai ei.

Vastauksia kyselyyn pyydettiin puoluesihteereiltä sähköpostitse ennen eduskuntavaaleja, mutta he saivat halutessaan pyytää vastaukset joltakulta muulta puolueen edustajalta. Eduskunnasta pudonnut Sininen tulevaisuus ei vastannut kyselyyn.

"Ei odottelua"

SDP pitää tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saumatonta yhteistyötä, ja vanhuspalvelut kuuluvat niihin. Kokoomuksen mielestä ikäihmisten palveluita tulisi uudistaa kokonaisuutena siten, että jokainen vanhus saa tarvitsemansa palvelut riippumatta siitä, onko hän esimerkiksi kotihoidon tai asumispalveluiden asiakas.

Keskusta näkee, että vanhuspalveluiden ongelmien korjaamiseksi tarvitaan kuntia vahvempia palveluiden järjestäjiä, joilla on mahdollisuuksia panostaa enemmän esimerkiksi hankintaosaamiseen.

– Työtä vanhuspalvelujen laadun parantamiseksi on kuitenkin tehtävä jo nyt, ei voida jäädä odottelemaan laajemman sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistumista, toteaa keskustan Annika Saarikko, joka toimi perus- ja perhepalveluministerinä Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa.

Vihreiden mielestä vanhusten hoiva-, kuntoutus- ja terveydenhuoltopalveluiden nykyistä parempi yhteensovittaminen on järkevää.

– Jos saman julkisen tahon vastuulla on ikääntyvän ihmisen palvelujen kokonaisuus, tekemättä raja-aitaa terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen välille, palveluja voidaan myös kehittää kokonaisuutena, toteaa puoluesihteeri Lasse Miettinen.

Leveämpää vastuunkantoa

Perussuomalaisten mukaan vanhustenhoito on erittäin oleellinen osa sote-uudistusta, myös taloudellisesti, ja järjestämisvastuu on tarpeen saada leveämmille hartioille.

Myös vasemmistoliitto peräänkuuluttaa kuntia suurempia vastuunkantajia, itsehallintoalueita, sillä ”monilla pienillä ja keskisuurillakaan kunnilla ei ole riittävästi taloudellisia voimavaroja laadukkaiden palveluiden järjestämiseen”.

Kristillisdemokraattien mielestä vanhuspalvelut ”tulee ottaa huomioon uudistusta tehtäessä”, mutta ne voisivat säilyä keskeisiltä osin kuntien vastattavina.

RKP ei liittäisi vanhuspalveluja osaksi sote-uudistusta, sillä niiden pitää olla lähellä ihmistä.

– Kunnilla tulee olla oikeus itse vastata sosiaalipalveluista, mutta myös mahdollisuus siirtää palveluita esimerkiksi tämän päivän sairaanhoitopiireille, puolue linjaa.

Eroavaisuuksia

Uutissuomalainen tiedusteli puolueilta myös sitä, sisällyttäisivätkö ne joitakin muita sosiaalipalveluja tulevaan sote-uudistukseen vanhustenhuollon lisäksi. SDP ja keskusta sisällyttäisivät kaikki, kokoomus ”nykyiset sosiaalipalvelut”, perussuomalaiset ”kunnille nyt kuuluvat sosiaalipalvelut” ja vasemmistoliitto ”useimmat sosiaalihuoltolain ja erityislainsäädännön mukaisista palveluista”.

Vihreät katsoo esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen, lastensuojelun sekä vanhus- ja vammaispalvelujen hyötyvän uudistuksesta. KD puolestaan huomauttaa, että esimerkiksi mielenterveyden hoitoon liittyvät palvelut sijoittuvat sekä sosiaali- että terveyspalveluihin.

– Tarkemmat rajaukset uudistukseen sisällytettävistä palveluista tulee tehdä vasta kun tiedetään, minkälaisena uudistus tullaan toteuttamaan.

RKP toteaa vain, että uudistus voi perustua esimerkiksi tämän päivän sairaanhoitopiireille niin, että kunnille jää mahdollisuus valita, kuinka iso osa palveluista siirretään muualle.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tasavertaisiksi

Edellinen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi sai osakseen paljon kritiikkiä siitä, jäävätkö sosiaalipalvelut ikuiseksi katvealueeksi ja altavastaajaksi, toteaa Suomen sosiaali ja terveys ry Sosten johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi.

– Olin asiantuntijatyöryhmässä mukana ja tiedän, että sosiaalipalveluista kannettiin paljon huolta, mutta julkinen keskustelu meni terveydenhuolto edellä.

– Meidän kantamme on, että ei pitäisi edetä kumpikaan kylki edellä vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulisi olla tasavertaisia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessorin Ilmo Keskimäen mielestä ei pitäisi olla tarpeen edes kysyä, tulisiko vanhuspalvelujen olla osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

– Vanhukset käyttävät ison osan palveluista ja tarvitsevat tukea. Suuri osa terveyspalveluista ja kaikenlaisista hoivapalveluista käytetään kahtena viimeisenä elinvuotena, hän huomauttaa.

Keskimäki uskoo, että jos tämä näkökulma olisi pidetty mielessä, uudistusehdotus olisi ollut erilainen.

– Ikääntyneiden palvelut ja ylipäätään kroonisten sairauksien ja erilaisten vajaakykyisyyksien hoitaminen pitäisi olla reformin avain. Niistä muodostuu suurin osa kustannuksista ja siellä ovat myös haavoittuvimmassa asemassa olevat palvelujen tarvitsijat, hän toteaa.

Kiinteä linkki

Sosten Knaapi muistuttaa, ettei kaikkea terveydenhuoltoa ja kaikkea sosiaalihuoltoa tarvitse nivoa yhteen.

THL:n Keskimäen mukaan sellaisia sosiaalipalveluja, jotka eivät ole tiukasti kiinni hoiva-, terveys- tai ikääntyneiden palveluissa, ei ole kovin paljon.

– Jos puhutaan psykososiaalisista palveluista tai erilaisten lapsiperheiden tuen tarpeesta, ne kytkeytyvät hyvin usein psyykkisiin tai päihdeongelmiin. Näin ollen ainakin ideaalitapauksessa linkin terveyspalveluihin ja sosiaalityöhön olisi syytä olla suhteellisen kiinteä.

Uusin tuulin

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on esillä jälleen tulevalla hallituskaudella.

– Nyt olisi mahdollista ajatella kokonaisuutta raikkaasti uudelleen, eikä ajatella niin, että se on jatkumo kaatuneelle uudistukselle, Knaapi näkee.

Hän uskoo, että sitä kautta sote-uudistuksen tulevat valmistelijat voisivat löytää motivaation.

– Pienenä riskinä on, että sote-väsymys kaventaa ajattelua.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .