Viitasaaren Sikamäen tuulivoimahanke jälleen lupakäsittelyyn

Viitasaarella on vireillä tiettävästi vain yksi tuulivoimahanke, joka sijoittuu Mäntylän kylän Sikamäen alueelle. Kaupunginvaltuusto lopetti huhtikuussa 2016 Sikamäen tuulivoimapuiston osayleiskaavahankkeen asukkaiden, matkailuyritysten sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kokonaisarvioinnin perusteella. Tämän jälkeen hankkeen takana oleva taho lähti hakemaan suunnittelutarveratkaisua.

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy:n neljän tuulivoimalan suunnittelutarveratkaisuhakemus hylättiin ympäristölautakunnassa syksyllä 2016. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kyseisen päätöksen lokakuussa 2017 ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi.

Ensi tiistaina 28.5. Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta käsittelee Vöyrinkangas Oy:n toimittamaa uutta suunnittelutarveratkaisuesitystä, jossa haetaan päätöstä kolmelle, aiempaa suuremmalle voimalalle. Niiden kokonaiskorkeus on 10 metriä aiempaa korkeampi, eli 220 metriä. Roottorin halkaisija olisi 150 metriä.

Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Kantosen päätösesitys on, että lautakunta hyväksyy suunnittelutarveratkaisuhakemuksen.

Perusteluissa todetaan muun muassa, että tuulivoimapuistolla ei ole merkittävää vaikutusta alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, koska se sijoittuu pääosin metsätalouskäytössä olevalle alueelle, jolla ei ole erityisiä luonto-, maisema- tai kulttuuriympäristökohteita. Tuulivoimalat eivät rajoita rantarakentamista.

Myönteinen päätös olisi voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta ja tänä aikana hankkeelle pitää hakea vielä rakennuslupaa.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .