Virkkunen: "12 ministeriötä yhteen"

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.) esittää valtioneuvostoviraston perustamista. Sen palkkalistoille tulisi vajaat viisi tuhatta henkilöä, jotka työskentelevät nykyisin kahdessatoista eri ministeriössä.

– Uudistuksen avulla pystyisimme vastaamaan entistä paremmin muuttuvan maailman tarpeisiin. Monet haasteet ovat niin isoja, että niihin ei voida vastata vain yhden ministeriön näkökulmasta. Usein tarvitaan kokonaisvaltaisempaa otetta, Virkkunen pohtii.

Hänen mukaansa vastaavasta virastosta on Ruotsista hyviä kokemuksia.

Ministeri on jo tehnyt hallituspuolueiden puheenjohtajille ehdotuksen, että ministeriöiden hallinto- ja tukipalvelut sekä toimintamäärärahat yhdistetään vuoden 2015 alusta lähtien.

– Valtion aluehallintoa on uudistettu usein, mutta keskushallinnon kehittäminen on jäänyt tekemättä. Nyt olisi vihdoin jo sen aika, Virkkunen sanoo.

– Keski-Suomen kannalta hallinnon kokoaminen ei ole välttämättä ihan ongelmatonta, koska Keski-Suomi sellaisenaan on liian pieni alue nykyiseen ja tulevaisuuden valtion aluehallintoon, joten maakunnan pitäisi liittyä hallinnollisesti itään tai länteen. Nythän kuulumme vähän joka suuntaan hallinnosta riippuen, Virkkunen toteaa.

Suomen aluehallinto oli järjestetty itsenäisyyden alusta aina vuoteen 2009 läänien pohjalle. Niitä johti lääninhallitus. Viime vaiheessa Suomessa oli kuusi lääniä, sitä ennen kaksitoista.

–·En varsinaisesti ajattele että läänit pitäisi sellaisenaan palauttaa, mutta aluehallinnon rajat tulisi yhtenäistää.