Yhä useammalla menee sormi suuhun – Alkusammutustaidoissa tullut takapakkia

Suomalaisten alkusammutustaidot ovat heikentyneet parissa vuodessa.

Tänä vuonna kyselyssä suomalaisista 58 prosenttia ilmoitti osaavansa alkusammutuksen hyvin tai erinomaisesti. Vuonna 2013 vastaava luku oli 66 prosenttia.

Lisäksi sukupuolten välinen ero on merkittävä. Miehistä peräti 70 prosenttia arvioi alkusammutustaitonsa hyväksi, mutta naisista vain 45 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (Spek) teettämästä puhelinhaastattelututkimuksesta. Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta manner-Suomessa asuvaa, ja tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia. Tutkimusaineiston keräsi maalis–huhtikuussa Suomen Kyselytutkimus Oy.

Spekin tutkija Heikki Laurikainen löytää sukupuolten väliselle erolle useita syitä.

– Miehet toimivat naisia useammin yhteiskunnan erilaisissa turvallisuustehtävissä, joissa alkusammutustaitoja harjoitellaan. Lisäksi suuri osa miehistä saa alkusammutuskoulutuksen armeijassa. Miehillä on kuitenkin taipumusta yliarvioida omia taitojaan, joten todellinen naisten ja miesten välinen ero ei ehkä ole aivan niin suuri kuin numerot osoittavat.