Yhä useamman mielestä töissä on aina kiire

Yli puolet SAK:laisista palkansaajista on sitä mieltä, että työnantaja asettaa tehokkuuden kaiken muun edelle eikä mitoita työmääriä oikein. Yhtä monen mielestä töissä on aina kiire.

SAK:n teettämän työolotutkimuksen tulokset ovat liiton kehittämispäällikkö Juha Anttilan mielestä hälyttäviä. Työntekijät tuntevat, että heidän mahdollisuutensa vaikuttaa työhönsä ovat heikentyneet kaikilla osa-alueilla.

Eniten ovat vähentyneet mahdollisuudet vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja työtahtiin.

Yhä useamman SAK:laisen, varsinkin miesten, mielestä myös työn mielekkyys on huonontunut, mikä on Anttilan mukaan seurausta vaikutusmahdollisuuksien vähenemisestä.

– Juuri se, että työntekijä voi vaikuttaa oman työnsä järjestelyihin lisää työn mielekkyyttä ja sitä kautta jaksamista jatkaa työuralla pitempään, Anttila sanoo.

Hänen mukaansa tutkimuksen selkeä viesti työnantajille on, että ihmisten osaamista pitää ottaa käyttöön laajasti ja kasvattaa entisestään.

– Se tuottaa positiivista sykettä, josta seuraa parempi tuottavuus ja vähemmän sairauspoissaoloja.

Anttilan mielestä työurien pidentämisen kannalta on erityisen huolestuttavaa, että iäkkäät työntekijät kokevat työelämän muutoksen kaikkein kielteisimmin.

Työntekijän panos maton alle

Hyviäkin työpaikkoja SAK:n sateenvarjon alla on. Suuri osa työntekijöistä pitää työtään mielenkiintoisena ja tuntee, että voi hyödyntää siinä osaamistaan.

Useat tutkimustulokset viittaavat siihen, että vastuuta on suunnattava työntekijöille hyvän tuottavuuden takaamiseksi. Siitä huolimatta monilla työpaikoilla on päädytty päinvastaiseen ratkaisuun, mitä Anttila kummeksuu.

– Kyttäämisen, käskyttämisen ja mekaanisen suorittamisen määrä on lisääntynyt. Mitataan aikoja, suoritteita, menemisiä, tulemisia ja työnnetään työntekijän oma panos maton alle. Se on hintakilpailuttamisen tie ja on selvää, että sillä ei Suomi voi pärjätä maailmanmarkkinoilla. Suomen pitää kilpailla ainutlaatuisuudella, tuotekehittelyllä ja paremmalla palvelulla.

Vielä neljä vuotta sitten tehdyssä kyselyssä SAK:laisilla oli paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä kuin palkansaajilla keskimäärin.

Kyselyyn vastasi keväällä 1·207 SAK:laisten liittojen jäsentä.