Yhä useampi yrittäjä liittyy kassan jäseneksi

Suomalaiset yrittäjät vakuuttavat itsensä yhä useammin työttömyyden varalta. Pelkästään Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT -kassa) on tämän vuoden aikana liittynyt ennätysmäärä uusia jäseniä eli yli 2 800 jäsentä. Viime vuonna SYT-kassaan liittyi lähes 4 700 yrittäjää.

– Yrittäjät ovat vähitellen huomanneet, että heilläkin on oikeus ja mahdollisuus lähes samantasoiseen työttömyysturvaan kuin palkansaajilla, sanoo SYT -kassan johtaja Merja Jokinen.

Jokisen mukaan pitkään jatkunut matalasuhdanne ja vuoden alussa voimaan tulleet yrittäjän työttömyysturvaa parantaneet lakimuutokset ovat edesauttaneet jäsenmäärän kasvua.

– Suomessa on yli 300 000 yrittäjää, koska yrittäjän perheenjäsenet ja osakeyhtiöiden osakkaat luetaan useimmiten työttömyysturvalain mukaisiksi yrittäjiksi. Palkansaajista noin 70 prosenttia prosenttia kuuluu johonkin työttömyyskassaan. Yrittäjistä vain noin 12 prosenttia on liittynyt työttömyyskassan jäseneksi, mainitsee Jokinen.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomen työttömyysaste oli toukokuussa 10,8 prosenttia. SYT-kassa maksoi toukokuussa päivärahoja 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ansiosidonnaista päivärahaa sai toukokuussa 634 jäsentä eli 2,75 prosenttia kassan jäsenistä.

– Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, johtuuko lisääntynyt päivärahan saajien määrä yleisestä taloustilanteesta, yrittäjän työttömyysturvaa parantaneista lakimuutoksista vai kassan jäsenmäärän kasvusta. Yrittäjien työttömyys on pysynyt pitkään 3–4 prosentissa. Tämä osaltaan kertoo sen, että yrittäjät eivät helpolla luovuta vaikeiden aikojen koittaessa.

23 000 yrittäjää

SYT-kassa on suomalaisten yrittäjien vuonna 1995 perustama itsenäinen työttömyyskassa.

Kassan tavoitteena on lisätä yrittäjien elämänlaatua ja turvallisuutta vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla.

Kassaan kuuluu tällä hetkellä yli 23 000 yrittäjää kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton tai järjestön jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa.

Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen työttömänä ansiosidonnaista päivärahaa.

SYT-kassa maksaa työttömyysetuuksia keskimäärin 600 jäsenelleen kuukausittain.