Yhteistutkimus: Suomenlahti elpyy vähitellen

Levämäärät ja maalta tuleva fosforikuormitus ovat vähentyneet Suomenlahdella kymmenen viime vuoden aikana. Tämä käy ilmi Suomen, Viron ja Venäjän yhdessä tekemästä laajasta tutkimuksesta ja seurannasta.

Suomenlahden toipumista hidastavat kuitenkin Itämeren pääaltaalta työntyvät ravinteet ja hapeton pohjanläheinen vesi. Itämeren pääaltaalta tulevien ravinteiden vaikutus on aiemmin arvioitua suurempi, kertoo Mika Raateoja Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen, Viron ja Venäjän Suomenlahdella tekemiä vedenlaadun mittauksia on koottu yhteiseen tietokantaan yli 15 vuoden ajalta. Seuranta liittyy Suomenlahti 2014 -teemavuoteen.

Pietarin yhdyskuntajätevesien käsittelyn uudistaminen on vähentänyt Suomenlahden fosforikuormitusta. Toinen merkittävä vähennys tulee siitä, että Laukaanjoen kautta tulleita lannoitetehtaan fosforipäästöjä saatiin hallintaan keväällä 2012.