Yle: OAJ haluaa päivähoidosta osaksi maksutonta

Taustalla on sekä lapsen että yhteiskunnan etu, jota vaikeat ajat uhkaavat.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ haluaa nostaa päivähoidossa käyvien lasten määrää nykyisestä. Tällä hetkellä kolme neljästä 3–5-vuotiaasta lapsesta käy suunnitelmallisen päivähoidon piiriin kuuluvassa päivähoidossa, OAJ:n kannasta kertova Yle kertoo.

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä määrä on liian pieni etenkin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tilannetta voitaisiin parantaa tekemällä päiväkotipäivästä osin maksuton.

Luukkainen korostaa Ylelle, että varhaiskasvatus ei ole vain lasten säilyttämistä päivähoidossa, vaan osa lapsen koulutietä. Myös varhaiskasvatuksen merkitystä lasten myöhemmälle elämälle on tutkittu, ja sen hyödyt yksilölle ja yhteiskunnalle ovat Luukkaisen mielestä selvät. Siksi varhaiskasvatuksen olisi perusteltua olla maksutonta.

Nykytilanteessa on kuitenkin pelättävissä, että yhä useampi jää varhaiskasvatuksen ulkopuolelle, Luukkainen sanoo Ylellä.

Lähde: Yle