Yle-selvitys: Terrafame-tapauksessa poikkeuksellista johtamista, Ylen hallituksen tehtävä johtopäätökset

Selvityksessä nostetaan esiin muitakin johtamisongelmia, erityisesti uutis- ja ajankohtaistoimituksen journalistisessa johtamisessa.

Ylen johdon toiminta Terrafame-tapauksessa on ollut poikkeuksellista, arvioi Yle-selvityksen tehnyt professori Olli Mäenpää. Mäenpään mukaan jutun sisällössä ei ollut olennaisia virheitä mutta silti johto puuttui siihen.

Hän katsoo, että johtaminen mukautui ulkoiseen vaikuttamiseen. Mäenpään mielestä Ylen hallituksen on arvioitava tilanne ja tehtävä siitä johtopäätökset.

– Kun otetaan huomioon Terrafame-tapauksessa esiin tulleet varsin perustavanlaiset kysymykset, sitä ei ole vielä riittävästi arvioitu ja kunnolla käsitelty Yleisradiossa. Erityisesti hallituksen rooli ja vastuu on tässä käsittelyssä keskeinen, Mäenpää sanoo raportissaan.

Selvityksessä nostetaan esiin laajempiakin ongelmia uutis- ja ajankohtaistoimituksen journalistisessa johtamisessa. Mäenpään mukaan toimituksessa on korostettu johdon direktiovaltaa ja toisaalta rikosoikeudellista vastuuta.

– Vastaavan toimittajan direktiovalta ja johtaminen ja virheiden välttäminen ovat korostuneet, selvityksessä todetaan.

Raportin mukaan Ylellä on ollut Terrafame-uutisoinnin lisäksi muitakin tilanteita, joissa on esiintynyt korostunutta pyrkimystä välttää virheitä. Näin on tapahtunut etenkin poliittisesti sensitiivisissä aiheissa.

– Tällaisiin aiheisiin saattaa kohdistua poikkeuksellisen voimakas ja aikaa vievä editointi. Tällaisen aiheen käsittelyä ei suoranaisesti hyllytetä, mutta editointiprosessi voi käytännössä johtaa samantapaiseen lopputulokseen, raportissa todetaan.

Hallitus luottaa

Ylen mukaan vastaavalla päätoimittaja Atte Jääskeläisellä on Ylen hallituksen luottamus. Hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmssonin mukaan hallitus odottaa nyt Ylen toimitusjohtajan Lauri Kivisen esitystä siitä, miten selvityksessä esille nostettuja puutteita korjataan.

– Ripeästi tarkoittaa joitakin viikkoja, korkeintaan kuukautta. Pääsemme varmasti ennen kesää eteenpäin, Wilhelmsson sanoo Ylelle.

Pääministeri suuttui

Ylen toimintaa Terrafame-tapauksessa on arvioinut jo aiemmin Julkisen sanan neuvosto. Se antoi Ylelle langettavan päätöksen journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolelle, mitä Ylen journalistinen johto ei ole purematta niellyt.

Terrafame-jutussa kerrottiin, että pääministeri Juha Sipilän sukulaisilla on omistuksia Katera Steel -yhtiössä, joka oli saanut kaivosyhtiö Terrafamelta tilauksen. Sipilä suuttui tästä ja lähetti jutun tehneelle toimittajalle lukuisia sähköposteja. JSN totesi, että Yle teki pääministerin puuskan jälkeen aiheen käsittelyssä useita poikkeuksellisia ratkaisuja, jotka myötäilivät pääministerin näkemyksiä.

Fakta: Lähes 50 haastateltiin

  • Yleisradio päätti helmikuussa teettää ulkopuolisen selvityksen journalistisesta päätöksenteostaan.
  • Selvityksen tekijäksi valikoitui Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää, joka on toiminut Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajana vuosina 1999–2003.
  • Keskustelu Ylen journalistisesta johtamisesta nousi pintaan, kun useampi tunnettu toimittaja irtisanoutui yhtiön palveluksesta.
  • Mäenpää haastatteli selvitystään varten 48 ihmistä, joista valtaosa oli yleläisiä. Joukossa oli myös kohun saattelemina irtisanoutuneita toimittajia.

Ylen hallituksen puheenjohtaja: Odotamme esitystä Ylen organisaation keventämisestä

Ylen pääluottamusmies: Suorasukainen selvitys, asioiden toivotaan selkiytyvän