Ylemmät toimihenkilöt haluavat tessin – lakot uhkaavat häiritä kauppojen toimintaa vappuviikolla

Asiakkaille lakkoilu tuskin merkittävästi näkyy – ainakaan aluksi.

Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt uhkaavat työnseisauksilla vappuviikolla, mutta kauppojen asiakkaille se tuskin merkittävästi näkyy ainakaan aluksi.

– Ylempien toimihenkilöiden työnseisauksista osa näkyy asiakkaille enemmän, osa vähemmän, mutta kauppojen toimivuuteen niillä voi olla isot vaikutukset kyseisellä viikolla, arvioi YTN:n pääneuvottelija Ville-Veikko Rantamaula STT:lle.

– Siellä voi tulla esimerkiksi kipeitä järjestelmähäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa myös asiakkaisiin.

Työnseisauksia on määrä järjestää aluksi keskeisissä kaupan alan yrityksissä, kuten Keskossa, SOK-yhtymässä, Stockmannilla ja logistiikkayhtiö Inex Partnersilla.

– Lakot kohdistuvat pääkonttoritoimintoihin, tukitoimintoihin, järjestelmän ylläpitoihin ja osittain logistiikkapuoleen.

STT yritti kysyä työnseisausten yksityiskohtaisista vaikutuksista Keskosta, mutta sieltä kehotettiin kääntymään Kaupan liiton puoleen. Liitosta ei kuitenkaan osattu vielä sanoa, mikä vaikutus voi olla.

Myymälöissä ei YTN:n jäseniä

Ylemmät toimihenkilöt YTN yrittää lakoilla painostaa työnantajaa eli Kaupan liittoa neuvottelemaan työehtosopimuksesta, jota kaupan alan YTN:n jäsenillä ei tällä hetkellä ole. Liiton jäseninä on asiantuntijatason, päällikkötason, keskijohdon ja esimiestason työntekijöitä.

Itse myymälöissä YTN:n jäseniä ei työskentele. Työnseisauksissa on mukana noin tuhannesta vajaaseen kolmeentuhanteen ylempää toimihenkilöä.

Lakkoja on määrä järjestää kaksi puolivuorokautista ja yksi kokovuorokautinen. Liitto myös kieltää ylityöt ja vapaa-ajalla työasioissa matkustamisen ensi alkuun noin seitsemäksi vuorokaudeksi.

– Nämä ovat alkutoimet, kokoonnumme miettimään vielä muita keinoja, jos nämä eivät tehoa.

Työnantaja haluaa ratkaista asiat työpaikoilla

YTN:n puheenjohtajan Heikki Kaupin mukaan alan työehdoissa on puutteita. Kyse on lähinnä maksamattomista ylitöistä ja matka-ajasta.

Hänen mukaansa kaupan alan asiantuntijat tekevät keskimäärin lähes 200 tuntia vuodessa ylitöitä, mutta vain noin 10 prosenttia saa siitä lainmukaisen korvauksen.

Kaupin mukaan yhdeksän kymmenestä liiton jäsenestä haluaa työehtosopimuksen, mutta työnantajalla ei ole halua edes neuvotella.

Työnantajaa edustavan Kaupan liiton mielestä tällaiset asiat pitää ratkaista työpaikoilla, työehtosopimus ei niitä ratkaise.

– Ylitöiden korvaamista koskevat kysymykset ratkaistaan työaikalaissa. Työaikalaki määrää, kehen sitä sovelletaan, eikä tästä voida sopia toisin työehtosopimuksella, sanoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.