Ylen strategiasta päättämistä esitetään siirrettäväksi poliitikoille

Työryhmän puheenjohtaja Arti Satonen sanoo, ettei strategiasta päättäminen vaikuta Ylen journalistisiin linjauksiin.

Hallitus esittää, että Ylen strategiasta päättäminen siirrettäisiin poliitikoista koostuvalle Ylen hallintoneuvostolle. Yle-esitys pohjaa Arto Satosen (kok.) parlamentaarisen työryhmän tahtoon. Työryhmässä oli edustajat kaikista eduskuntapuolueista.

Nykyisin strategiasta päättää Ylen hallitus. Muutoksella halutaan esityksen mukaan vahvistaa Ylen hallintoneuvoston asemaa, mikä parantaisi eduskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa Ylen toiminnan linjauksiin. Satosen ryhmä ei ottanut kantaa Ylen ohjelmasisältöihin.

Hallintoneuvoston jäsenistä päättää eduskunta. Yhtiön henkilöstöllä on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Kivelä: Oikea suunta

Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Kivelä (ps.) pitää hallintoneuvoston aseman vahvistumista oikeana suuntana. Hänen mukaansa strategiatyöskentely on jo aloitettu.

Kivelä lisäsi, että Yle on eduskunnan alainen laitos ja hallintoneuvoston rooli valvovana elimenä vahvistuu.

Ylen julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta pohtineen työryhmän puheenjohtaja Satonen sanoi, että työryhmä oli linjauksissaan yksimielinen.

– Koska Yle on, kuten on totuttu sanomaan, eduskunnan radio, niin haluttiin vahvempaa hallintoneuvoston asemaa, Satonen totesi eduskunnassa.

Hän sanoi, ettei strategiasta päättäminen vaikuta Ylen journalistisiin linjauksiin.

– Journalistiset päätökset tehdään päätoimittajan johdolla.

Satosen mukaan strategiset ratkaisut liittyvät esimerkiksi Ylen rooliin mediakentässä ja siihen, missä asioissa Yle on "otsikkotasolla mukana".

– Kuinka paljon on vaikkapa lastenohjelmia ja kuinka paljon ajankohtaisohjelmia.

Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen pitää selvänä, ettei Ylen hallintoneuvosto ota kantaa Ylen journalistisiin sisältöihin. Hän sanoo, ettei strategisilla päätöksillä ole yhteyttä journalistisiin linjauksiin.

– En ole ollut siitä huolissani enkä ole siitä huolissani lain muutoksen kohdalla, Kivinen sanoo.

Kivelä: Hallintoneuvoston aseman vahvistuminen oikea suunta