Yli puolet Suomen luontotyypeistä uhattuna

Yli puolet Suomen vajaasta neljästäsadasta luontotyypistä on uhattuna. Suomen ympäristökeskuksen mukaan suurimman uhan alla ovat perinnebiotoopit kuten niityt, kedot ja hakamaat.

Myös Itämeren, karujen metsämaiden ja monien suotyyppien tila on heikko.

Ympäristökeskuksen mukaan metsätalous on luontotyyppien suurin uhka. Myös ojitus, peltojen raivaus sekä rehevöityminen rapauttavat luonnon monimuotoisuutta.