Yliopistoille lahjoituksia jo 110 miljoonaa euroa – osa hurjassa keruuvauhdissa

Pääkaupungin yliopistojen varainkeruutavoitteet ovat jo ylittyneet. Maakunnissa riittää vielä kirittävää.

Yliopistot ovat keränneet valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia yksityisiltä ja yhteisöiltä marraskuusta 2014 lähtien yhteensä yli 110 miljoonaa euroa. Etenkin Helsingin yliopistojen keräystahti on ollut hurja, ja muun muassa Taideyliopisto ja Hanken ovat nostaneet keräystavoitettaan.

Helsingin yliopisto on ollut aivan omaa luokkaansa: keräystavoite oli 25 miljoonaa euroa, mutta vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia on jo 40,4 miljoonaa. Puolet lahjoitussummasta on tullut säätiöiltä.

Taideyliopisto aloitti rahankeruun yli vuosi sitten ja asetti tavoitteekseen kolme miljoonaa euroa. Nyt kasassa on jo 3,8 miljoonaa ja tavoite on nostettu viiteen miljoonaan.

– Säätiöt ja yksityishenkilöt ovat lähteneet hyvin lahjoittamaan, kertoo yhteyspäällikkö Nana Salin Taideyliopistosta.

Hanken nosti keräystavoitetta niin ikään kahdella miljoonalla eurolla 10 miljoonaan euroon, kun alkuperäinen tavoite täyttyi.

Sen sijaan Aalto-yliopiston 20 miljoonan euron keräystavoitteesta uupuu vielä 4,5 miljoonaa.

Maakuntayliopistoissa kirittävää

Maakuntayliopistoista Oulun yliopisto on ylittänyt keräystavoitteensa 1,3 miljoonalla eurolla.

– Keräystavoitetta ovat edesauttaneet etenkin säätiöiden ja yksityishenkilöiden hyvä osallistuminen. Tähän on vaikuttanut muun muassa yliopiston merkitys Oulun alueelle sekä lahjoittajille henkilökohtaisesti, kertoo yhteyspäällikkö Jussi-Pekka Sakari Oulun yliopistosta.

Myös Åbo Akademissa 10 miljoonan keräystavoite on juuri täyttynyt.

Muissa maakuntien yliopistoissa on vielä kirittävää. Itä-Suomen yliopiston kuuden miljoonan euron tavoitteesta puuttuu 1,65 miljoonaa.

– Tavoite on tiukka, mutta sen eteen tehdään kovasti töitä ja potentiaalisia lahjoittajia selvitetään. Aivan viime aikoina yritykset ja yhteisöt ovat aktiivisesti kyselleet lahjoitusmahdollisuudesta, kertoo varainhankinnan yhteyspäällikkö Soile Kosunen.

Jyväskylän yliopistossa neljän miljoonan euron tavoitteesta uupuu vajaat kaksi miljoonaa.

– Tavoitteeseen pääsy on suuri haaste, myöntää yhteysjohtaja Anu Mustonen Jyväskylän yliopistosta.

Tampereen yliopistossa viiden miljoonan tavoitteesta puuttuu 1,7 miljoonaa. Turun yliopistolla on lahjoituksia 3,4 miljoonaa, eikä keräystavoitettu ollut asetettu.

Lahjoituksia tekniikan, kauppatieteen ja lääketieteen aloille

Lahjoituksista rahamääräisesti suurin osa on kohdennettuja. Yli 10 000 euron lahjoitukset on voitu kohdentaa jollekin yliopiston koulutusaloista. Suosituimpia kohdennetun lahjoituksen saajia ovat tekniset koulutusalat, kauppatiede ja lääketiede.

Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston yli kahden miljoonan lahjoituspotista vajaa puolet on kohdennettu kauppatieteisiin. Myös Vaasan yliopiston lahjoituksista valtaosa on kohdennettu kauppatieteisiin ja tekniikkaan. Oulun 7,3 miljoonan euron potista kohdennettuja lahjoituksia on 4,2 miljoonaa.

– Tuetuimmat koulutusalat ovat tekniikka, lääketiede, kauppatieteet ja humanistinen ala, Jussi-Pekka Sakari kertoo.

Itä-Suomen ja Tampereen yliopistoissa eniten lahjoituksia ovat keränneet lääketiede ja kauppatieteet. Lapin yliopistossa eniten lahjoituksia on kohdennettu arktisen tutkimuksen aloille.

Vastinraha puolitoistakertaisena

Valtion maksamasta vastinrahasta päätettiin vuonna 2014, kun silloinen Alexander Stubbin (kok.) hallitus vahvisti yliopistojen omaa varainhankintaa lupaamalla vastinrahaksi kolme euroa jokaista lahjoituseuroa vastaan, kuitenkin enintään 150 miljoonaa euroa. Lahjoitusten keräysaika alkoi 1. marraskuuta 2014, ja se päättyy kolmen kuukauden kuluttua kesäkuun lopussa. Vastinrahaa yliopistoille jaetaan suhteessa kerättyihin lahjoituksiin. Käytännössä jo nyt kerätyllä 110 miljoonan euron potilla vastinraha on vajaa puolitoistakertainen.

Lahjoitustilanne maaliskuun lopussa

Aalto-yliopisto: tavoite 20 miljoonaa euroa, lahjoituksia 15,49 miljoonaa 207 lahjoittajalta.

Itä-Suomen yliopisto: tavoite 6 miljoonaa euroa, lahjoituksia 4,35 miljoonaa noin 80 lahjoittajalta.

Jyväskylän yliopisto: tavoite 4 miljoonaa euroa, lahjoituksia 2,15 miljoonaa vajaalta 250 lahjoittajalta.

Helsingin yliopisto: tavoite 25 miljoonaa euroa, lahjoituksia 40,4 miljoonaa yli tuhannelta lahjoittajalta.

Lapin yliopisto: tavoite 1 miljoona euroa, lahjoituksia 750 000 euroa noin 200 lahjoittajalta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: tavoite 5 miljoonaa euroa, lahjoituksia 4,2 miljoonaa 329 lahjoittajalta.

Oulun yliopisto: tavoite 6 miljoonaa euroa, lahjoituksia 7,3 miljoonaa 1420 lahjoittajalta.

Svenska Handelshögskolan eli Hanken: tavoite 10 miljoonaa euroa, lahjoituksia 8,12 miljoonaa noin 530 lahjoittajalta. Nosti tavoitettaan keräyksen aikana.

Taideyliopisto: tavoite 5 miljoonaa euroa, lahjoituksia 3,8 miljoonaa 102 lahjoittajalta. Nosti tavoitettaan keräyksen aikana.

Tampereen teknillinen yliopisto: lahjoituksia 5,3 miljoonaa euroa.

Tampereen yliopisto: tavoite 5 miljoonaa euroa, lahjoituksia 3,3 miljoonaa yli 80 lahjoittajalta.

Turun yliopisto: ei tavoitetta, lahjoituksia 3,4 miljoonaa euroa 266 lahjoittajalta.

Vaasan yliopisto: tavoite 2,5 miljoonaa euroa, lahjoituksia 2,14 miljoonaa noin 160 lahjoittajalta.

Åbo Akademi: tavoite 10 miljoonaa euroa, lahjoituksia 10 miljoonaa 669 lahjoittajalta.