Ylioppilaskokeet voivat lyhentyä nelituntisiksi

Opetusministeriön asettaman työryhmän mielestä kokeet voitaisiin lyhentää nelituntisiksi nykyisestä kuudesta tunnista.

Ylioppilaskokeiden kestoa voisi lyhentää, ehdottaa ylioppilastutkinnon kehittämistä pohtinut työryhmä.

Opetusministeriön asettaman työryhmän mielestä kokeet voitaisiin lyhentää nelituntisiksi nykyisestä kuudesta tunnista. Kokeiden rakenne, sisältö ja laajuus sopeutettaisiin lyhyempään aikaan.

Työryhmä ehdottaa tutkintoon myös muita muutoksia. Esimerkiksi äidinkielen kokeen voisi muuttaa yksipäiväiseksi. Samalla suullisen kielitaidon koe otettaisiin mukaan osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita.

Nykyistä reaaliaineen koetta muutettaisiin siten, että kokeessa olisi suoritettava joko kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaalikoe ja yksi vieraan kielen koe. Työryhmä katsoo, että näin tutkinto muodostaisi tasapainoisemman kokonaisuuden, mutta säilyttäisi valinnaisen rakenteensa.

Ylioppilastutkinnossa olisi edelleen suoritettava vähintään neljä koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Lisäksi pitäisi valita seuraavista  kolme koetta tai koeparia: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaalikoe ja yksi vieraan kielen koe.

Hylättyjä kokeita voisi ehdotuksen mukaan jatkossa uusia kahden kerran sijaan kolmesti. Hyväksytyn kokeen arvosanaa voisi jatkossa yrittää korottaa kaksi kertaa eikä kerran kuten nyt.