Ympäristörikos jää liian usein piilorikokseksi

Vuonna 2013 viranomaisten tietoon tuli keskimääräistä enemmän ympäristörikoksia. Rikokset ovat olleet törkeitä ympäristön turmelemisia, ympäristörikkomuksia ja törkeitä metsästysrikoksia.

Törkeät ympäristön turmelemiset koskivat jätteiden varastointia ja hävittämistä sekä jätteiden käsittelyyn liittyviä laiminlyöntejä. Törkeissä metsästysrikoksissa laittoman metsästyksen kohteena olivat muun muassa ilvekset, karhut ja susi.

Öljypäästöjä havaittiin viime vuonna Itämerellä noin 50, joista kaksi oli öljymäärältään merkittäviä.

Tiedot ilmenevät Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän katsauksesta vuodelta 2013. Työryhmään kuuluu poliisin, tullin, Rajavartiolaitoksen, valtakunnansyyttäjänviraston ja ympäristöviranomaisten edustajia.

– Suomessa tilastoitujen ympäristörikosten ja erityisesti törkeiden ympäristörikosten lukumäärä on vähäisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että Suomessa tehtäisiin vähän ympäristörikoksia vaan sitä, että ne jäävät piilorikollisuudeksi, poliisitarkastaja Tarmo Lamminaho Poliisihallituksesta sanoo.