Yrittäjää syytetään sijoittajien huijaamisesta – vääristeli yhtiön tasetta

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa on käsitelty talousrikosjuttua, jossa yrittäjää syytetään piensijoittajien huijaamisesta.

Syyttäjän mukaan mies erehdytti ihmisiä sijoittamaan varattomaan tuulivoimayhtiöön lupaamalla epärealistisia osinkoja ja vääristelemällä yhtiön tasetta.

Yhtiön osakkeita merkittiin lähes 360?000 euron arvosta. Asianomistajia jutussa on parikymmentä.

Finanssivalvonta keskeytti vuoden 2012 lopulla yhtiön osakeannin arvopaperimarkkinalain vastaisena. Fivan mukaan yhtiö ei ole antanut riittäviä tietoja arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista ja se on markkinoinut osakeantia harhaanjohtavasti.

Oikeus antaa tuomion asiassa huhtikuussa.