Eeva Heilala - Tässä iässä

EEVA HEILALA
Tässä iässä
Tammi 2009, 75 s.
Eeva Heilalan (s. 1934) runojen perusta on maaseutuelämän kuvissa ja luonnon itseisarvoisesssa läsnäolossa. Kahdeksas runokokoelma Tässä iässä jatkaa aikaisemman tuotannon pohjalta.

Runoissa luodataan suhdetta ympäröivään maailmaan, ihmisiin ja itseen. Arkisen elämän kuvat, ihmettely ja havainnot kiteytyvät selkeiksi, lyhyiksi säkeiksi. Heilala on Pohjois-Pohjanmaalla asuva maatilan emäntä ja runoilija.

Vanhenemisen rinnalla runoissa ovat lapsuudenmuistot: "Lapsenlapsesi vuoksi pystytät/ vielä juhannuskoivut portaiden eteen./ Pienen on kuultava aivan läheltä/ puhdasrunkoisen puun kesälaulu". Asetelma muistuttaa Helena Anhavan kokoelmaa Kukaan ei tiedä (2008). Paikoin Heilalan runoja väsyttävät postikorttilausahdukset kuten "Ole ihmettelevä lapsi,/ maailma hehkuu sinulle". Perusotteeltaan runot ovat yksinkertaisia, pieniä tiloja, joista voi avautua kokonainen maailma.

Heilalan runoissa on ilahduttavaa vastarintaa kiireistä ja kasvotonta aikaa kohtaan: maaseudun elämä vanhenevan naisen näkökulmasta asettuu paikalleen tuntien oman arvonsa. Tämänkaltaisen maailman kuvaamisella on kiistämätön paikka suomalaisessa runoudessa.

Heilalan runoille löytynee yllättävän kirjava lukijakunta, koska runoista huokuva rauha suhteessa luontoon ja itseen vastaa johonkin sellaiseen, mihin on suuri tarve.