Gottfried Wilhelm Leibniz - Filosofisia tutkielmia

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

Filosofisia tutkielmia

Toim. Tuomo Aho ja Markku Roinila. Gaudeamus 2011. 511 s.
Kaksi epäortodoksista, naturalistisella tavalla mutkat suoraksi tiivistävää käsitystä filosofian merkityksestä.

Psykoanalyytikko Sigmund Freudin mukaan filosofinen systeeminrakentaminen sisältää aina tiedostamatta pakkoneuroottisia, suoranaiseen takertumiseen liittyviä inhimillisiä piirteitä. Friedrich Nietzsche puolestaan väitti, että jokainen filosofi rakentaa filosofiassaan lopulta omakuvaansa, siis eräänlaista henkilökohtaista idealisaatiota.

Molemmat käsitykset ovat sekä totta että erheellisiä saksalaisen universaalineron Gottfried Wilhelm Leibnizin (1648-1716) filosofian ja systeeminrakentamisen kannalta.

Leibnizin filosofisesta monipuolisuudesta on nyt saatavilla suomeksi teos, joka esittelee kattavasti pedantin neron keskeisiä teesejä, filosofisia pyrkimyksiä, ajatuksellisia retkiä niin logiikan, matematiikan, luonnontieteen, filosofian kuin teologiankin kysymyksiin.

Leibnizin kosmisessa perspektiivissä, hänen kuuluisassa Monadologiassaan on herättäviä näkökulmia nykyajankin kannalta.

Leibniz puhuu muun muassa eläinten sielunelämästä ja torjuu Descartesin näkemyksen niiden sieluttomuudesta. Leibnizin määritelmän mukaan eläimillä on oma substanssinsa, oma erityinen ja suljettu näkökulmansa maailmaan. Se on kuitenkin jotain aivan muuta kuin ihminen kuvittelee nykyisessä hyötyajattelussaan.

Esa Saarisen esseekirja Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin sisältää hienon ja selväjärkisen tutkielman Leibnizin filosofiasta.

Saarinen tiivistää oivallisesti Leibnizin filosofian eetoksen: "Mekanismi ja finalismi eivät ole yhteensovittamattomia; determinismi ja spiritualismi sisältävät molemmat osan totuudesta. Ristiriitojen harmonia: siinä teema joka kiehtoo tätä miestä. Se on teema - hän uskoo -, jolle jopa metafysiikka rakentuu."

Leibnizin filosofiset tutkielmat ovat ajattelun pääomaa, joka vaatii lukijalta pitkäjännitteistä sulattelua, henkistä keskittymistä. Mutta se, joka tämän vaivan näkee, palkitaan runsain mitoin.