Alueen kehityksessä mukana

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vakiinnuttanut kuluneiden 20 vuoden aikana paikkansa suomalaisten ammattikorkeakoulujen kärjessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareiden perusteella lukeudumme selkeästi kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon Suomessa ja muun muassa kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon osalta olemme Suomen paras.

JAMK on tunnettu ja tunnustettu toimija myös kansainvälisesti ja olemme rakentaneet maailmanlaajuisesti vahvan kumppanuusverkoston. 20 vuoden aikana korkeakoulustamme on valmistunut liki 20 000 eri alojen ammattilaista: insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, restonomeja ja muita työelämän ammattilaisia.

JAMKista hankittu osaaminen on elintärkeää monen organisaation ja yrityksen toiminnan kannalta Keski-Suomessa. JAMK on vahva TKI-toimija painopistealueillaan ja on tehnyt vahvoja avauksia uusille osaamisalueille kyberturvallisuuteen ja biotalouteen.

JAMK laatii parhaillaan strategiaansa, joka ulottuu vuoteen 2020 saakka. Strategian nimeksi on valittu ”Osaaminen kilpailukyvyksi”, mikä on samalla myös ammattikorkeakoulun päivitetty missio.

Strategiaan liittyen olemme tehneet perusteellisen toimintaympäristön analyysiin sekä laatineet vuoteen 2030 saakka ulottuvan tulevaisuuskuvan. Sen mukaan JAMK haluaa olla kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja sekä kilpailukyvyn kehittäjä.

Keski-Suomessa on käynnistynyt tai lähivuosina käynnistymässä useita merkittäviä investointi- ja rakennushankkeita sekä julkisia että yksityisiä, jotka uudistavat työelämää olennaisesti sekä luovat myös uusia työpaikkoja.

Näistä merkittävimpänä mainittakoon Äänekosken uusi biotuotetehdas, Jyväskylän uusi keskussairaala, Kankaan alueen uuden kaupunginosan rakentaminen, Hippoksen alue sekä Himoksen matkailualueen laajentaminen Jämsässä. Lisäksi Saarijärven kaupunki ja Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto rakentavat Tarvaalan alueelle uutta biotalouskampusta, jossa myös JAMK on mukana.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu haluaa olla mukana aktiivisena kehittämistoimijana kaikissa näissä maakunnan merkittävissä investointi- ja rakennushankkeissa. Uskomme vahvasti, että ne tuovat asiantuntijoillemme ja opiskelijoillemme merkittäviä toimintamahdollisuuksia ja jatkossa myös uusia työpaikkoja meiltä valmistuneille.

Toimintaympäristömme merkittävimmät muutosvoimat seuraavien viiden vuoden aikana ovat oppimisen muutos, digitalisaatio, kansainvälisyys, yrittäjyys, julkisen sektorin uudet toimintamallit, resurssiviisaus sekä korkeakoulurakenteiden muutos. Edellä kuvatut muutosvoimat näkyvät myös JAMKin strategian uusissa painopistevalinnoissa, joita ovat: oppimisen uudistaminen, uudistuva liiketoiminta ja yrittäjyys, biotalous, kyberturvallisuus sekä hyvinvointi.

Lamasta selviäminen edellyttää kaikilta uudenlaisia toimintaa, uutta ajattelutapaa sekä joustavuutta. Keskeistä on oppimisen uudistuminen, johon erityisesti digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi. Tämä tulee näkymään selkeästi korkeakoulun opetuksessa ja verkkopohjainen ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen lisääntynee nykyisestä tasosta.

Sitran raportissa suomalaisen peruskoulun lähettilään Pasi Sahlbergin mukaan tulevaisuuden tärkein työelämätaito on jokaisen kyky luoda itselleen työ. Oppimista tapahtuu paitsi koko elämän pituudelta myös koko sen leveydeltä: vuodesta toiseen ja vuorokauden ympäri. Muodollinen koulutus on vain pieni suikale siitä kaikesta, mitä opimme. Ihmisillä tulee olla entistä joustavampia mahdollisuuksia hakeutua uusiin ammatteihin ja täydentää osaamistaan.

Myös korkeakoulurakenteiden odotetaan muuttuvan 5 vuoden kuluessa merkittävästi. Todennäköisesti korkeakoulujen lukumäärä on 5 vuoden kuluttua nykyistä pienempi.

Tulevissa korkeakoulufuusioissa vahvat ja tulokselliset korkeakoulut menestyvät. Siksi on tärkeää kehittää korkeakouluopetuksen laatua, kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus oman korkeakoulun osalta sekä paras mahdollinen oppimisen laatu.

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori.

Teksti on lyhennelmä lukuvuoden avajaispuheesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.