Huutava pula opettajista

Koulujen lukuvuoden päättyessä ei ole tahditonta muistuttaa, että Suomi on koulutuksen huippumaa ja monissa osissa maailmaa tilanne on aivan toinen.

Suomessa opettajat koulutetaan yliopistoissa, ja koulu tarjoaa laadukasta opetusta jokaiselle lapselle tämän sosioekonomisista lähtökohdista riippumatta. Kansainvälisesti arvostettu koululaitoksemme on määrätietoisen ponnistelun tulos ja historiamme upeimpia saavutuksia.

Oikeus koulutukseen on perusihmisoikeus. Maailmanjärjestö YK:n vuosituhattavoitteissa maailman kaikkien peruskouluikäisten lasten – niin tyttöjen kuin poikienkin – pitäisi käydä peruskoulua ensi vuoteen mennessä.

Tavoitetta ei saavuteta. Vaikka peruskoulun ulkopuolelle jääneiden lasten määrä on tällä vuosituhannella puolittunut, opintie jäi vuonna 2011 yhä haaveeksi 57 miljoonalta lapselta. Toisen ja kolmannen asteen koulutuksessa ero poikien hyväksi repeää.

Koulutuksen määrällinen lisääminen ei ole myöskään taannut laatua. Oppimistulokset kertovat, että koulussa ei välttämättä ole opittu. Lukutaidottomuus on maailmalla aiemmin oletettua yleisempää.

Syitä on monia. Luokkakoot ovat kasvaneet valtaviksi, koulua käydään jopa kolmessa vuorossa eikä välttämättä edes äidinkielellä.

Miljoonat opettajat ovat epäpäteviä. Pelkästään perusasteen opettajavaje on 1,6 miljoonaa uutta opettajaa, ensimmäisen ja toisen asteen yhteensä 5,2 miljoonaa.

Köyhissä maissa opettajien koulutus on huonoa, palkat pieniä ja palkanmaksu epäsäännöllistä. Sivuansioiksi voi kasaantua maksullista opetusta rikkaiden vanhempien lapsille, lahjusrahaa arvosanoista tai sellaisia opetustyön ulkopuolisia hommia ja keikkoja, että oppitunnit jäävät pitämättä.

Vaikka opettaja tekisikin parhaansa, normaalin koulutyön voi keskeyttää mikä tahansa ihmisten tai luonnon aiheuttama katastrofi. Ja mitä kauemmin lapsi on poissa koulusta, sitä varmemmin hän ei enää sinne palaa.

Köyhyydelle ei pitäisi menettää enää yhtäkään uutta sukupolvea. Suomessa Kirkon Ulkomaanavun koordinoimana käynnistynyt Opettajat ilman rajoja -verkosto haluaa tarjota suomalaisille opettajille oppimisen ja opettamisen kulttuurienvälisiä kokemuksia.

Tärkein yksittäinen tekijä lapsen oppimisen ja koulumenestyksen takana on opettaja.

”Opettajan tärkein tehtävä on rohkaista oppilaitaan, avata näkymiä tulevaisuuteen ja tukea uusia sukupolvia uskomaan unelmiinsa – mutta toimimaan myös yhdessä erilaisten ihmisten joukkona”, kirjoitti presidentti Tarja Halonen tervehdyksessään verkostolle.

Hyvä opettaja opettaa hyvin, pitää kuria ilman väkivaltaa, ottaa huomioon lasten erilaisuuden sekä tukee sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen osallistumista luokissa.

Erityisesti maailmassa tarvittaisiin naisopettajia, sillä he houkuttelevat tyttöjä kouluun, tarjoavat roolimallin koko yhteisölle ja lisäävät tyttöjen turvallisuutta koulussa. Tyttöjen fyysiseen hyvinvointiin liittyy sekin, että koulunkäynti myöhentää avioitumisikää. Koulutetut naiset voivat vaalia lastensa ja perheidensä hyvinvointia kouluttamattomia paremmin. Näin naisten aseman parantaminen kohentaa koko ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointia.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.