Itsetuhoisuus akuuttihoidossa

Itsetuhoisuus näkyy terveydenhuollossa itsemurhina, itsensä vahingoittamisena ja psykiatrisena hätänä. Akuuttihoidossa itsetuhoisia potilaita on Keski-Suomessa useita päivittäin.

Ensihoitajan ja päivystävän lääkärin työssä itsetuhoisuus näkyy pahimmillaan itsemurhana, kun potilas käydään toteamassa kuolleeksi.

Itsensä vahingoittaminen voi olla itsemurhayritys tai henkinen pahoinvointi purkautuu itsetuhoisena käyttäytymisenä. Suurin osa itseään vahingoittaneista potilaista ei halua kuolla.

Akuuttihoidossa keskitytään itsensä vahingoittaneen potilaan ruumiin vamman tai myrkytyksen hoitoon. Vammat ja myrkytykset saadaan lähes aina hoidettua ja kun psykiatrinen hätä on ohi, ihminen pystyy jatkamaan elämää.

Lääkeyliannos on yleisin syy itsensä vahingoittamiseen. Jos potilas pääsee hoitoon, potilas ei juuri koskaan kuole. Myrkytyspotilaat tuodaan lähes aina keskussairaalan päivystykseen, josta hoito yleensä jatkuu teho-osastolla tai päivystysosastolla. Hoitoajat sairaalassa ovat lyhyitä, usein vain yhden yön yli.

Psykiatrinen hätä ja siihen liittyvät itsemurha-ajatukset ovat akuuttihoidossa yleisiä. Taustalla on masennusta, elämäntilanne kriisi, päihteiden väärinkäyttöä, persoonallisuushäiriöitä tai akuutti sietämätön ahdistus.

Yleensä selvitään avohoidolla, mutta jos tilanteeseen liittyy vaikea psykiatrinen sairaus kuten psykoottistasoinen häiriö, potilas voidaan ottaa psykiatriselle osastolle.

Psykiatrisen osastohoidon hoitoajat ovat nykyään yleensä lyhyitä ja potilas yritetään saada nopeasti avohoidon piiriin. Psykiatrista avohoitoa on viime vuosina vahvistettu lisäämällä depressiohoitajia, päihdehoitajia terveyskeskuksiin ja jalkautuvia työryhmiä.

Psykiatrinen hoito on akuuttihoidon näkökulmasta katsottuna nykyään erittäin tehokasta verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin. Itsetuhoinen käyttäytymisen kierre saadaan useimmiten katkaistua.

Myös tilastojen mukaan psykiatrisen hoidon tulokset ovat hyviä. Itsemurhakuolleisuus on laskenut puoleen 1980-luvun lopun vuosilta.

Keskussairaalan päivystyksessä toimii psykiatrinen akuuttityöryhmä. Se huolehtii akuutisti sairastuneen ja välitöntä hoitoa tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnista, hoidon käynnistämisestä ja aloittaa tarvittaessa päivystyksellisen hoidon avohoidossa.

Päivystyksen hoitoketjujen kehitystyössä on onnistuttu luomaan toimivat järjestelmät potilaan parhaaksi.

Ehkä merkittävin asia itsetuhoisten potilaiden akuuttihoidossa on ollut muutos ihmisten asenteissa. Psyykkisessä hädässä oleva potilas on yhtä tärkeä potilas kun kuka tahansa muu potilas.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.