Kansalaisten ostovoima ja osaamistaso on turvattava

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteesta syksylle 2015 käy ilmi, että aktiivisesti työtä hakevien työttömien työnhakijoiden määrä nousee ensi vuonna 370 000 henkilöön. Kun tähän lisätään kaikki ne työttömät, jotka eivät näy näissä tilastoissa, voidaan puhua yli puolta miljoonaa suomalaista koskevasta massatyöttömyydestä.

Etenkin pitkäaikaistyöttömyys on todella rajussa kasvussa eikä tälle kasvulle ole näkyvissä hidastumista.

Työmarkkinaennusteessa todetaan, että kaikki mittarit kertovat työttömyyden pitkittyneen. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 9,5 prosenttiin ja ensi vuonna 9,7 prosenttiin.

Työttömyys riivaa etenkin Keski-Suomea, jossa on edelleen maan korkeimmat työttömyysluvut. Työttömyysasteemme on 16,1 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan lokakuun lopussa Keski-Suomessa oli 20 649 työtöntä työnhakijaa. Kasvua viime vuoden lokakuusta oli 472 henkilöä.

Hallitusohjelma pitää sisällään paljon kannatettavia työllisyyttä tukevia toimia, mutta hallitus tekee pahan virheen leikatessaan ihmisten ostovoimasta sekä koulutuksesta.

Yritysten kannattavuus ja kyky työllistää sekä investoida riippuu siitä, että ihmiset tahtovat ostaa ja heillä on varaa ostaa yritysten tuotteita ja palveluita.

Rahan liikkuminen kotimarkkinoilla on pitänyt Suomen pään pinnalla läpi taantuman tilanteessa, jossa ulkomaan sektori ei kannattele Suomea ja yksityinen sektori on vakavassa investointilamassa sekä suuressa velkaongelmassa.

Nyt hallitus uhkaa purra ainoaa taloutta ruokkivaa kättä ylisuurilla leikkauksilla ja pakkolaeilla, jotka vähentävät kansalaisten ostovoimaa ja sen kautta yritysten tuloja. Kun lisäksi valtion ja kuntien verotulot vähentyvät ja työttömyys kasvaa, uhkana on talouden itse itseään ruokkiva negatiivinen kierre.

Kun kyseessä on sekä suhdanteisiin että rakenteisiin liittyvä talouskriisi, tarvitaan sekä suhdannepoliittisia että rakennepoliittisia toimia.

Suhdannetoimet ovat kuin auton polttoaine, joka mahdollistaa sen, että auto pääsee paikasta A paikkaan B. Ei ole tarkoitus ajaa ympyrää ja elvyttää taloutta vain elvyttämisen ilosta, vaan turvata talouden kantokyky siihen asti, että rakenneuudistukset alkavat vaikuttaa.

Nyt hallitus lähtee liikkeelle kohti rakenneuudistuksia puolityhjällä tankilla ja toivoo, että polttoaine riittää perille asti.

Työllisyyttä tukevien rakenneuudistuksien päämääränä tulee olla se, että sosiaaliturva tekee työn vastaanottamisesta, itsensä työllistämisestä ja itsensä kehittämisestä aina kannattavaa.

Hallituksen aikomus toteuttaa perustulokokeilu tukee tätä ajatusta. Kuitenkin hallituksen esitys itsensä työllistävien toimeentulon edellytysten heikentämisestä ja freelancereiden jättäminen koko työttömyysturvan ulkopuolelle on kammottava taka-askel tässä tavoitteessa.

Sen sijaan, että heikennetään pätkätyöläisten asemaa, tulisi esimerkiksi yhdistelmävakuutuksen kautta mahdollistaa samanaikainen yrittäjyys ja palkkatyö.

Automatisaatio ja digitalisaatio haastavat kaiken rutiininomaisen työn ja moni vanha ammatti tulee katoamaan tai muuttamaan muotoaan. Samalla vapaana olevan työvoiman osaamistaso ei enää riitä vapaana olevien työpaikkojen osaamisvaatimuksiin.

Tämä ilmiö näkyy jo nyt. Esimerkiksi Keski-Suomessa oli valtavasta työttömyydestä huolimatta lokakuun aikana 2487 avointa työpaikkaa, joista 1051 oli vielä avoinna kuun lopussa.

Paras tapa vastata muuttuvan maailman vaatimuksiin on panostaa koulutukseen ja osaamiseen. Valitettavasti hallitus kohdistaa kuitenkin suurimmat säästöt ja leikkaukset juuri koulutukseen ja osaamiseen.

Voi perustellusti sanoa, että koulutuspolitiikka on tulevaisuudessa entistäkin kovempaa työllisyyspolitiikan ydintä. Etenkin, kun työttömyys pitkittyy, vanhentuu ammattitaito ja vaikeutuu työhön palaaminen.

Koulutuksella varmistetaan kansalaisten osaamistason ylläpitäminen ja kehittäminen sekä Suomen menestymisen mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on vihreiden kansanedustaja Keski-Suomesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.