Koneellistamisesta apu taimikonhoitoon

Metsäntutkijat ovat julkaisseet kauemmin kuin sukupolven ajan saman tuloksen: hoitamatonta taimikkoa on enemmän kuin aiemmin. Nyt olemme tilanteessa, jossa viivästynyttä taimikonhoitoa on jo 800 000 hehtaaria. Tästä alasta puolet on jo edennyt energiapuukokoiseksi riukuuntuneeksi puustoksi.

Nämä 400 000 hehtaaria jäävät todennäköisesti varttumaan ilman harvennuksia myös jatkossa. Jos euroja ei ole sijoitettu oikea-aikaiseen taimikonhoitoon silloin, kun se on edullisinta, niin tuskinpa lähes tuplahintaa investoidaan myöhemminkään.

Yhtenä syynä taimikonhoidon vähäisyyteen on yleistä kustannustasoa suurempi hoitotyön kustannusten nousu. Palveluiden markkinoinnissa olisi vielä kehittämistä ja paikoin on jo pulaa osaavista työntekijöistä. Metsureiden ikääntyessä työvoimapula pahenee.

Neuvonta ja taimikonhoidon edistämistyö tuleekin suunnata pieniin taimikoihin. Metsänomistajat saavat useimmiten havupuiden taimikoissa parhaan taloudellisen tuloksen, kun taimikoissa tehdään kaksi hoitokertaa: ensimmäisen varhaishoito noin metrin pituisessa puustossa ja toinen taimikon harvennus puuston ollessa 4–7 metriä.

Jos kaikki taimikonhoitotyöt tehdään ajallaan, pitää nykyisiä suoritemääriä nostaa yli 60% eli reilusta 160 000 hehtaarista 270 000 hehtaariin vuodessa. Hoitotöiden tekemättömyys heikentää talousmetsien puun käyttömahdollisuuksia.

On selvää, että tarvitaan uusia keinoja, jotta suoritemääriä voidaan merkittävästi lisätä nykyisestään. Vanha tuttu keino on viljellä uudistusala nopeasti käyttäen riittävää muokkausta ja jalostettua taimimateriaalia tai puunsiementä.

Työhön kannattaa tarttua ajoissa, sillä jo yhden vuoden viivästyminen lisää työn kustannuksia 10 prosenttia. Puunostajan ja muiden metsäammattilaisten tulee muistuttaa metsänomistajia kaupantekohetkellä siitä, että viiden vuoden kuluttua tulee olla varhaishoitoon tarvittava summa koossa ja 10–15 vuoden kuluttua tarvitaan vielä taimikonhoitoon varoja.

Uusia keinoja löytyy metsäntutkimuksesta ja työn koneellistamisesta. Taimien alkukehitys on jo nopeutunut tutkimus- ja jalostustyön vuoksi oleellisesti viime vuosikymmeninä. Lyhyellä aikavälillä en näe mitään niin mullistavaa keksintöä, jotta taimikonhoidon rästit saataisiin tällä työsaralla ratkaistuksi.

Taimikonhoidosta tehdään koneellisesti nyt vain 1–2 prosenttia. Koneenvalmistajat ovat lähteneet kehittämään koneita taimikonhoitoon, mutta onkohan kehitysaskeleet otettu oikeaan suuntaan.

Metsänomistajat eivät ole ottaneet omakseen konetyötä, joka maksaa enemmän kuin miestyö ja työn laatu on heikompaa kuin raivaussahalla työskentelevän ammattilaisen.

Paras tuntemani menetelmä havupuustojen koneelliseen hoitamiseen on kitkevä kone, mutta silläkin on rajoitteita. Työn ajoitus on tarkkaa, sillä kitkettävä lehtipuu ei saa olla liian pitkää, mutta toisaalta liian pientä vesakkoa ei saada poistettua koneella.

Koneet eivät myöskään pysty kulkemaan sulan maan aikana pehmeiköillä, kivikoissa tai jyrkissä rinteissä. Menetelmä siten tuskin nopeasti yleistyykään.

Tosin kannattaa muistaa, että esimerkiksi oikeaan aikaan tehdyn koneellisen kitkennän jälkeen voidaan selvitä yhdellä hoitokerralla, jolloin taimikonhoidon kokonaiskustannukset jäävät metsurityötä halvemmaksi.

Mutta mikä olisi oikea kehityssuunta? Se on mielestäni koneellistaminen, mutta toteutuksen tulee olla nykyisiä menetelmiä innovatiivisempi.

Meillä on käytössä siivousrobotteja, itsekseen kulkevia ruohonleikkureita, ja kaivoksissa ja sairaaloissa on robotteja. Miksei tämä tekniikka toimisi sovellettuna metsissäkin?

Droonien laajasta käytöstä saatua kokemusta kannattaa hyödyntää myös taimikonhoidon koneellistamisen kehittämisessä. Kevyt tekniikka soveltuisi erityisesti pienten taimikoiden varhaishoitoon.

Tekniikan kehittyessä konetta voitaisiin ohjata työn alla olevan taimikon ulkopuolelta, jopa toimistotiloista käsin.

Kuka rohkenisi ottaa ensimmäisen askeleen kehittämiseen?

Kirjoittaja on metsänhoidon johtava asiantuntija Suomen metsäkeskuksessa.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .