Lentäen maakuntien Suomeen

Jyväskylä-Helsinki -lennot yleistyivät 1970-luvulla. Niistä tuli lähes itsestään selvä matkustustapa ainakin työmatkoilla. Mutta 1990-luvulla laman vuosina tavat muuttuivat. Alettiin suosia halvempaa kulkuvälinettä junaa. Varsinkin intercity-junilla matkustaminen todettiin pian miellyttäväksi ja nopeaksi.

Lahden moottoritien valmistuminen lisäsi oman auton käyttöä Helsingin työmatkoilla.

Matkustustavan muutosta vauhditti myös lentojen suhteeton kalleus. Sekin pieni yksityiskohta on vaikuttanut, että lentokenttiä ylläpitävä Finavia Oyj tekee bisnestä pysäköinnilläkin.

Mutta paradoksi on siinä, että lentomatkustajien määrän väheneminen Jyväskylä-Helsinki -välillä ei ole vähentänyt toimivien lentoyhteyksien merkitystä Jyväskylälle ja koko maakunnalle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on päädytty siihen, että toimivat lentoyhteydet edistävät merkittävästi alueiden vetovoimaa ja ovat yksi tärkeimmistä elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä. Näkemys ja arvio sisältyy joulukuussa valmistuneeseen Suomen lentoliikennestrategiaan ( Ohjelmia ja strategioita 3/2009).

Strategiapaperi on syytä kaivaa esille, sillä sen arviot ja linjaukset ovat nyt ajankohtaisia.

KOTIMAISEN lentoliikenteen kehittämisen lähtökohta on maan hajanainen aluerakenne. Suomi on suuri maa väestömäärään nähden. Teollisuus ja muu liiketoiminta on jakautunut maan eri osiin. Siksi maan kaikkien talousalueiden liikenneyhteyksien kehittäminen on välttämätöntä.

Suunnilleen näin lentoliikenteen strategiassa perustellaan liikenneyhteyksiä lähes ratkaisevana tekijänä talousalueiden elinkelpoisuuden säilyttämiselle. Lentoliikenteen osalta johtopäätös on yksiselitteinen:

Yritystoiminnan menestymisen kriittinen tekijä maan kaikissa osissa on yhteinen: käytössä on oltava päivittäiset edestakaiset liikenneyhteydet muualle Suomeen ja Eurooppaan. Tällaiset tehokkaat ja nopeat yhteydet tarjoaa vain lentoliikenne. Lentoyhteystarjonnalla onkin suuri merkitys tehtäessä tuotantolaitosten sijoitus- ja säilyttämispäätöksiä.

Eli riittävät lentoyhteydet ovat Jyväskylän ja koko Keski-Suomen teollisuuden kannalta yksi avainkysymyksistä.

Liikennepolitiikka on myös aluepolitiikkaa.

Eli kotimaan lentoliikenteen kehittämistä on tarkasteltava maakuntien kilpailukyvyn näkökulmasta.

Strategiassa painotetaan, että kansainvälisen liiketoiminnan harjoittaminen talousalueilla perustuu saavutettavuuteen eli lentoyhteyteen Helsingin kautta maailmalle tai alueen omiin suoriin lentoyhteyksiin.

Toimivat lentoyhteydet ovat monilla alueilla kriittisiä myös esimerkiksi vientiin panostavan teollisuuden säilymiselle, strategiapaperissa todetaan. Siinä on tiivistetty täsmällisesti uhkakuva lentoliikenteen näivettymisen seurauksista Keski-Suomelle vientiteollisuuden maakuntana.

Lentoliikenteen strategia on nyt ajankohtainen. Siitä löytyvät kiistattomat perusteet sille, miksi kunnolliset lentoyhteydet ovat Keski-Suomelle välttämättömät

Kirjoittaja on Keskisuomalaisen pääkirjoitustoimituksen esimies.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.