Lisät muuttavat palkkausta

Palkkausjärjestelmät ovat uudistuneet siihen tahtiin, että palkansaajat ovat hädin tuskin pysyneet kyydissä. On mitä erilaisimmilla tavoilla määräytyviä tulospalkkioita, vaativuuslisiä, henkilökohtaisia palkanlisiä ja mitä niitä nyt onkaan.

Uudet palkkausjärjestelmät tuovat omat hankaluutensa muun muassa sukupuolten välisen samanpalkkaisuuden vertailuun.

Uusi tilanne edellyttää tietoa palkkausjärjestelmien toimivuudesta. Tietoa tästä hankitaan parhaillaan laajassa Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen "Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja sukupuolten palkkaerot" (SATU) -hankkeessa.

SATU-HANKKEEN väliraportin mukaan pienten lasten äidit näyttäisivät jäävän helposti uusien palkkajärjestelmien ulkopuolelle. Tämä merkitsee sitä, että 3-6-vuotiaiden äitien palkkapussi on muita ryhmiä kevyempi.

Yksi syy tähän voi olla, että uusien palkkausjärjestelmien ulkopuolelle usein jäävät määräaikaisissa työsuhteissa olevat. Määräaikaisuudet ovat yleisiä nuorilla naisilla. Mutta se on vain yksi selitys.

Toinen syy lienee se, että pienten lasten äidit usein muuttavat töihin palattuaan työtehtäviään perhevelvoitteiden vuoksi. Näyttää kuitenkin siltä, että uudet palkkausjärjestelmät eivät sovi hyvin yhteen näiden työaikajärjestelyiden kanssa: tavallisesti kyseisistä tehtävistä ei ole mahdollista saada tulospalkkioita ja muita palkanlisiä.

OSA PIENTEN äitien uusista työtehtävistä varmasti onkin vaatimustasoltaan sellaisia, että niihin ei ole mahdollista saada lisiä. Mutta ei kai palkanpudotus silti voi aivan kokonaan tästä syystä olla niin selkeä ja systemaattinen kuin se SATU-hankkeen tutkijoiden välituloksissa näyttäisi olevan?

Tutkimustulokset nimittäin vahvistavat sen, jota moni epäileekin: naisilla palkka laskee tehtävien alennuksissa, mutta miehillä ei. Miehillä palkka siis suhteellisesti ottaen nousee.

Samansuuntaisen tuloksen saa myös alempia palkkaluokkia koskevia vaativuuseroja tarkastelemalla. Vaativuuseroissa sukupuolella on tutkijoiden mukaan merkitystä: alemmissa palkkaluokissa miehen tekemä työ luokitellaan useammin vaativammaksi kuin naisen työ.

Samanpalkkaisuuteen pyrittäessä juuri näihin ryhmiin - eli tehtäviensä vaativuustasoa madaltavien, joita pienten lasten äidit usein ovat, sekä alempiin palkkaryhmien kuuluvien - tulee kiinnittää erityistä huomiota. Juuri he saattavat olla vaarassa jäädä heikoille uusien palkkausjärjestelmien myötä.

ONGELMA nimittäin voi olla myös itse uusissa palkkausjärjestelmissä. Ehkä niissä ei ole riittävän hyvin osattu ottaa huomioon muun muassa joustavissa työaikajärjestelyissä mukana olevia.

Uusiin palkkajärjestelmiin mukaan pääsemisellä ja "paremmalla palkalla" on tutkijoiden mukaan selvä yhteys. Siksi järjestelmän ulkopuolelle jäävien selkeiden ryhmien - kuten 3-6-vuotiaiden lasten äitien - palkkakehitystä on syytä pitää silmällä.

Kirjoittaja on Keskisuomalaisen pääkirjoitustoimittaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.