Mankola on maakunnan historiaa

Mankolan kampuksella päättyy kesän kynnyksellä keskeinen osa keskisuomalaista kulttuurihistoriaa. Tällöin Keski-Suomen kotitalousopettajaopiston viimeisetkin "perilliset" eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousala siirtää toimintansa Lutakkoon.

Mankolan sotilasvirkatilalle perustettiin vuonna 1932 Keski-Suomen emäntäkoulu. Se syntyi silloisen maatalousvaltaisen yhteiskunnan tarpeisiin, maaseudun tyttärien sivistys- ja taitotason nostajaksi. Oppilaitoksen perustaminen oli 1920-luvulla toimineitten vaikuttajien määrätietoisen yhteistyön tulos. Silloin oli valtava tarve arjen asioiden kehittämiseen ja uusien kehitystulosten välittämiseen erityisesti emäntien työn helpottamiseksi ja maaseudun kotien elämisen laadun nostamiseksi. Emäntäkoulun toiminta jatkui aina vuoteen 1984 saakka eli kaikkiaan 51 vuotta, vaikka maatilan pidosta ja karjasta luovuttiinkin jo 1970-luvulla.

Vuoden mittaisen emäntäkoulun sisäoppilaitoselämästä ja saaduista opeista kulkee muistojen ketjuja monissa suvuissa. Ehkä juuri siksi sana emäntäkoulu elää ihmisten puheissa edelleen, vaikka oppilaitoksen nimi muutettiin jo vuonna 1942 kotitalousneuvojakoulutuksen myötä Keski-Suomen kotitalousopistoksi.

Kotitalousopettajaopisto perustettiin vuonna 1947 ja opettajankoulutus jatkui aina vuoteen 1988 saakka eli 41 vuotta. Emäntäkoulun ja vuoden harjoittelun jälkeen suoritettava kahden ja puolen vuoden mittainen opettajakoulutus oli aikansa opistoasteista koulutusta, jossa ammatillisen osaamisen kehittäminen yhdistettiin pedagogisiin opintoihin. Emäntäkoulun ja vuosina 1996-1991 toimineen talouskoulun opiskelijat muodostivat harjoituskoulun. Toimintaa kehitettiin ajan haasteita vastaavasti ja kotitalousopettajat sijoittuivat moninaisiin tehtäviin yhteiskunnan eri sektoreilla.

KESKIASTEEN koulu-uudistus vahvisti ammatillistumista Suuren muutoksen aika alkoi 1980-luvulla keskiasteen koulu-uudistuksen myötä. Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto oli aktiivinen muutoksen tekijä koti- ja laitostalousalan peruslinjan rakentamisessa ja kokeiluissa yhteistyössä ammattikasvatushallituksen kanssa. Koti- ja laitostalouden peruslinjan koulutukseen sisältyivät työntekijöiden koulutus (ravitsemistyöntekijä, laitoshuoltaja) sekä opistoasteen koulutus.

Opettajankoulutuskin muuttui tässä yhteydessä opistoasteen jälkeiseksi vuoden mittaiseksi pedagogiseksi koulutukseksi. Kotitalousopettajaopiston vastuulla oli muiden koti- ja laitostalousalan oppilaitosten opettajien kouluttaminen muutokseen. Valtakunnallinen alan opettajien täydennyskoulutus hoidettiin Keski-Suomesta käsin pitkälle 1990-luvulle saakka.

Ammattikorkeakoulun vakinaistamisvaiheen lainsäädännössä alan nimeksi vahvistettiin matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Keski-Suomen kotitalousopettajaopisto kunnallistettiin muiden valtion oppilaitosten myötä vuonna 1995, jolloin sen koulutus opettajankoulutusta lukuun ottamatta siirtyi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi.

Opettajankoulutus siirtyi osaksi ammatillista opettajakorkeakoulusta ja myöhemmin ammattikorkeakouluun. Ammattikorkeakoulun vakinaistuessa vuonna 1997 matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulutus siirtyi Jyväskylän ammattikorkeakouluun.

MANKOLAN sotilasvirkatilalle perustettu oppilaitosmiljöö on sekä rakennuksiltaan että puistoalueiltaan valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu ympäristö. Vanhojen puisten tilarakennusten rinnalle vuonna 1931 rakennettu Keski-Suomen emäntäkoulun päärakennus on arkkitehti Jalmari Peltosen suunnittelema. Toiminnan laajentuessa rakennettiin pihapiiriin vuonna 1966 uusi päärakennus, jonka suunnitteli arkkitehtitoimisto Juha Vikkula.

Puistoalue on aina ollut keskeisessä roolissa. Suojeltujen koivukujien lisäksi alueen puusto ja muu kasvillisuus on monimuotoinen ja viimeisen korjaustyön yhteydessä toteutetun pihasuunnitelman mukaan alueelle istutettiin muun yli 700 uutta kasvia. Valtio luovutti pääosan oppilaitoksen maista, rakennukset ja irtaimiston vastikkeetta Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle vuonna 1995, joka on sittemmin myynyt maat ja rakennukset Jyväskylän kaupungille. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kaunis ympäristö jää asuntoalueen ympäröimänä rikastamaan maisemaa ja toimimaan yleissivistävän koulutuksen oppimispaikkana.

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun vararehtori. Hän toimi Keski-Suomen kotitalousopettajaopiston rehtorina vuosina 1993-1996.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.