Pysyvyys ja muutos voimavarana

Jyväskylän yliopiston kehitys on ollut pitkään nousujohteista. Keihäänkärkialoilla sijoituksemme maailmanlaajuisissa arvioinneissa on parantunut: kuulumme yliopistojen kahden kolmen prosentin parhaimmistoon.

Parhaista osaajista on pidettävä kiinni ja rekrytoinneissa on osuttava oikeaan. Uusi työnantaja-asema antaa mahdollisuuden tehostaa henkilöstöpolitiikkaa. Vaikka on tähdellistä pitää kiinni vahvasta perustutkimusprofiilista, osaan työtehtäviä olisi tarpeen palkata myös yrityselämäkokemusta hankkineita osaajia, jotta osaamisen hyödyntäminen, yritysyhteistyö ja innovaatiotoiminta tehostuisivat.

VALTIONTALOUDEN vaikeuksien takia koko yliopistolaitoksen resursseja supistetaan ensi vuodesta lähtien. Pidän valitettavana sitä, että osana säästöjä kajotaan kustannustason nousun turvanneeseen tuoreeseen yliopistoindeksiin.

Itsenäinen talous antaa tilivirastokautta paremmat mahdollisuudet suunnitella toimintaa pitkäjänteisesti. Kestävän talousajattelun mukaisesti yliopiston hallitus on asettanut talousarviotavoitteet kymmenen vuoden päähän.

Tavoitteena on kasvattaa yliopiston pääomia ja kerryttää yksiköille omaa liikkumavaraa. Yliopiston vahva tilinpäätös on mielestäni erinomainen osoitus terveestä taloudenpidosta ja vastuullisesta varautumisesta tulevaisuuteen.

On oikein, ettei valtion vastinrahakampanjaa ei enää jatketa. Lahjoitukset kohdistuivat nimittäin enemmänkin sattumanvaraisesti ja yliopistosta riippumattomista tekijöistä johtuen kuin yliopiston tason ja maineen perusteella. Pitäisin tärkeänä, että valtio varautuisi tekemään harkinnanvaraisia finanssisijoituksia yliopistoihin toiminnan laadun ja kehittämistoimien perusteella.

Sijoitukset kohdentuisivat tällöin kansainvälisesti menestyneimmille yliopistoille, joissa opetuksen laatu on korkea ja jotka ovat tuloksellisimmin kehittäneet toimintaansa. Samanlaista harkintaa pitäisi mielestäni käyttää myös uudistettavassa valtakunnallisessa rahoitusmallissa.Yliopisto ei ole yritys, mutta sitä on johdettava kuin parastakin yritystä, jotta opiskelijoille ja henkilökunnalle pystytään tarjoamaan optimaaliset toimintaedellytykset. Vapaus tutkia, opettaa ja opiskella on sitä parempi, mitä tehokkaammin ja ammattimaisemmin yliopistoa johdetaan.

Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla korostavat aktiivisen demokraattisen kansalaisyhteiskunnan tarvetta, olipa sitten kyse arabimaiden kuohunnasta, Lontoon mellakoista tai nuorisotyöttömyydestä.

Yliopistomme on ollut edelläkävijä kansalaisyhteiskunnan tutkimuksessa ja opetuksessa 1970-luvulta alkaen. Jyväskylän yliopisto on valmis reagoimaan hallitusohjelman tavoitteeseen ja esittää Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen perustamista ja sen nimeämistä valtakunnalliseksi tehtäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa keväällä 2012 käytävissä sopimusneuvotteluissa.

Toinen aloite liittyy koulutusta koskevaan tutkimukseen ja arviointitoimintaan, jota hallitusohjelmassa luvataan vahvistaa. Pyrkimyksenä on keskittää hajallaan oleva toiminta arviointikeskukseen, joka kykenee kaikki koulutuksen osa-alueet kattavaan arviointiin.

Olisi perusteltua sijoittaa arviointikeskus Jyväskylään, joka on vahva koulutustutkimuksen ja arvioinnin keskittymä. Keskuksella pitää olla elävä yhteys yliopistolliseen tutkimukseen. Sen perustaminen Jyväskylään noudattaisi myös valtionhallinnon alueellistamistavoitteita ja tuottaisi vahvassa osaamisympäristössä hyötyä koko kansakunnalle.

YLIOPISTOMME on julistautunut opiskelijoistaan hyvää huolta pitäväksi yliopistoksi. Alkava lukuvuosi tuo kampukselle runsaasti Student Life -toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää yhdessä sidosryhmien kanssa oppimista ja hyvinvointia sekä tehdä Jyväskylässä opiskelemisesta sykähdyttävä kokemus. Painopiste on asetettu opintojen läpäisyn tehostamiseen.

Pyrimme siihen, että opiskelija pääsee kiinni opiskelijaelämään heti ensimmäisistä päivistä lähtien. Syksyn painopiste on ohjauksen tehostamisessa. Ensi vuonna keskitytään työllistyvyyden parantamiseen.

Työyhteisön hyvinvointi ei ole pelkästään esimiesten vastuulla, vaan siitä vastaa jokainen omalla toiminnallaan. Peräänkuulutan keskinäistä kunnioitusta vastareaktioksi yhteiskunnassa lisääntyvälle vihapuheelle.

On etuoikeus voida työskennellä koulutuksen hyväksi ja etsiä tutkimuksen keinoin totuutta, vaikka sitä ei koskaan saavutetakaan.

Teksti on lyhennelmä rehtori Aino Sallisen puheesta Jyväskylän yliopiston lukuvuoden avajaisissa keskiviikkona 7.9.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.