Rohkein uudistuksin kohti yhdenvertaisuutta

Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä hallitusohjelma on hyvä ja rohkea kokonaisuus. Sosialidemokraattien jo viime kaudella tekemät arviot talouspolitiikan osalta näkyvät ohjelmassa. Ohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden avulla luomme hyvinvointia ja teemme yhdenvertaisuutta lisääviä uudistuksia.

Hallitusohjelma on tasapainoinen kokonaisuus, jolla voidaan myös tervehdyttää valtion taloutta niin veromuutoksin kuin menoja tarkistamalla. Samalla laitamme ennennäkemättömän suuret satsaukset hyvinvointiin ja annamme mahdollisuuden jokaiselle tehdä omalta osaltaan työtä maamme menestymisen hyväksi.

YKSI uudistamiskohteista on puolustusjärjestelmämme. Parlamentaarinen työryhmä aloittaa syksyllä laajan uudistamisen valmistelun. Risto Siilasmaan työryhmän raportin pohjalta tullaan tarkastelemaan puolustusvoimien tehokkuutta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen roolia.

Tässä yhteydessä on pohdittava koko järjestelmän uusia mahdollisuuksia mm. yleisen asevelvollisuuden rinnalle luotavasta kansalaispalveluksesta, joka olisi niin nuorten miesten kuin naisten saatavilla.

Palvelus olisi hyödyllistä yhteiskunnallista työtä esimerkiksi sairaaloissa, kouluissa tai vanhusten hoivakodeissa. Kansalaispalvelus voisi ehkä olla myös osa koulutusta, joka hyväksiluettaisiin opintosuoritusten yhteydessä.

Olen puolustusvaliokunnan jäsen ja uskon, että myös 200 miljoonan euron menoleikkausvaatimus keskusteluttaa paljon. Tarkastelun kohteeksi on otettava esikunnat ja hallintotyö, ei niinkään varuskuntien lakkauttaminen.

Keski-Suomen varuskuntien tulevaisuus on turvattava. Palvelusaikaa on pystyttävä mukauttamaan tarkoituksenmukaiseksi sisällöllisen tehostamisen keinoin.

MYÖS koulutuspolitiikassa tehdään merkittäviä uudistuksia. Varhaiskasvatus ja esiopetus taataan koko ikäluokalle ja varhaiskasvatuksesta säädetään vihdoin kauan kaivattu ja odotettu laki.

Perusopetuksessa otetaan suuri harppaus kohti opetuksen yhdenvertaisuutta muuttamalla rahoitusta enemmän toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin perustuvaksi, kuten kunnan maahanmuuttajien määrään, aikuisväestön koulutustasoon tai työttömyysasteeseen.

Perusopetuksen tuntijako valmistellaan vahvistamaan taito- ja taideaineita, liikuntaa, yhteiskunnallista kasvatusta, arvo- ja ympäristökasvatusta sekä monipuolisia kieliohjelmia. Kokonaistuntimäärää tullaan hallitusti korottamaan ensimmäisten luokkien osalta.

HALLITUS puuttuu myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn takaamalla jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan. Toisella asteella lukioiden asemaa helpotetaan muokkaamalla rahoituspohjaa niin, että oppilaiden vähentyessä alueellinen koulutuksen saatavuus varmistetaan.

Tuloksellisuusrahoituksella lisätään lukioiden mahdollisuuksia ansioitua opetuksen laadun ja yksilön oppimistulosten perusteella. Ammattikorkeakoulujen rahoitus siirretään valtiolle ja yleisesti korkeakoulujen rahoitusta uudistetaan tukemaan paremmin koulutuksen tavoitteita, läpäisyä, työelämään siirtymistä ja hallinnon tehostamista.

ON ollut mielenkiintoista lukea usean keskustajavaikuttajan moitteita hallitusohjelmasta. Puheissa ja kirjoituksissa ovat vilisseet niin energian hinnan nousut kuin kuntien pakkoliitokset. Kuitenkin juuri edellisellä vaalikaudella, nimenomaan keskustan johdolla, korotettiin energiaveroa ja tehtiin ennätysmäärä kuntaliitoksia. Kataisen-Urpilaisen hallitus sen sijaan haluaa vahvistaa kuntien itsehallintoa poistamalla hyvää demokratiaa estävät moniportaiset hallintorakenteet.

Nyt kunnat saavat myös kustannustason tarkistuksen ja indeksikorotuksen tuomat lisätulot täysimääräisinä käyttöönsä ja kahden vuoden ajalta korotetun osuuden yhteisöverotuotosta. Kuntien ja kuntalaisten onni oli, ettei keskusta ole hallitusvastuussa, sillä keskustan tahto oli jättää kunnat ilman tätä yhteisöverontuoton aikaan saamaa 600 miljoonaa euroa.

Kataisen-Urpilaisen hallituksen ohjelma ottaa selkeän kannan eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiselle hyvinvointimme rakenteita vahvistamalla. Haluamme huolehtia kaikista kansalaisista tasavertaisesti.

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien kansanedustaja Keski-Suomesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.