Tulevaisuusjalanjälkiä jättämässä

Odotammeko tulevaisuutta tässä vai teemmekö sen itse? Määrällisen ennakoinnin ohella tarvitaan laadullista ennakointia, sisällöllistä pohdintaa siitä, millaisen tulevaisuuden haluamme. Tätä toteutetaan parhaillaan mm. Keski-Suomen innovaatiokeskittymän toimintamalli -hankkeessa. Tulevaisuusverstaissa määritellään toivottavia tulevaisuuskuvia ja pyritään siten löytämään Keski-Suomen menestymisen avaimet. Tulevaisuuskuvien toteuttaminen alkaa päätöksenteosta ja edellyttää verkosto- ja muutosjohtamisen taitoja.

Miksi ennakoidaan? Ennakointityön tuloksia voidaan käyttää budjettien valmistelutyössä, toimintasuunnitelmien laadinnassa, toiminta- ja tulossopimusten sekä hankkeiden valmistelussa ja koulutusten suunnittelussa.

Tulevaisuuden ennakoinnissa on monia eri ulottuvuuksia. Sitä tehdään eri tasoilla: valtakunnallisesti, maakunnissa, seuduilla ja organisaatioissa. Tulevaisuutta tarkastellaan eri aikajänteillä huomisesta aina kymmenien vuosien päähän. Ennakointi ei ole itseisarvo vaan väline, joka auttaa suunnittelua ja päätöksentekoa.

TEHTÄVÄNI on ollut rakentaa prosessia, jonka mukaan Keski-Suomessa tehtävä yhteinen alueen kehittämistä tukeva ennakointityö etenee. Yhdessä aluehallinnon, yrittäjien, koulutuksen, seutujen, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa on hahmotettu sitä, miten organisaatiot ennakoivat, millaista tietoa niillä on, miten ennakointitietoa kerätään ja missä sen pitäisi olla, jotta se olisi kaikkien käytettävissä.

Tavoitteena on eri toimijoiden tulevaisuustyön kokoaminen yhteen siten, että käytössä olevat ennakointitapahtumat ja -menetelmät yhdistyvät alueelliseksi ennakointiprosessiksi. Palaset ovat olemassa. Nyt on ratkaistava, miten koordinaatio toteutetaan jatkossa.

KOULUTUSORGANISAATIOT, osa seuduista ja aluekehitysviranomaiset ovat antaneet ennakointilupauksia. Niissä on luvattu mm. tuottaa jalostettuja aineistoja ja perusteltuja kuvia seudun tulevasta kehityksestä, vahvistaa ennakoinnin roolia ja merkitystä seudulla tehtävien päätösten taustalla, koota signaaleja yrityksistä, tutkintojen määristä ja sisällöistä sekä luoda tulevaisuuspaja, joka arvioi toimintaympäristön muuttumista. Hyviä lupauksia, joiden toteutumista on syytä seurata.

Ennakointiin liittyy silmät auki kulkeminen, havaintojen tekeminen, toisten kuunteleminen, yhdessä asioista keskusteleminen ja päätösten tekeminen. Tulevaisuuteen vaikuttavat tekomme ja päätöksemme tänään.

Maakunnan yhteisyöryhmän asettamassa osaamis- ja työllisyystyöryhmässä syntyi termi tulevaisuusjalanjälki, ennakointityön tuominen arkipäivään. Mikä on tulevaisuusjalanjälki, jonka jätämme omassa toiminnassamme?

Kirjoittaja on Keski-Suomi ennakoi -hankkeen projektipäällikkö. Hanke on Keski-Suomen liiton, ELY-keskuksen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.