Työn taitajia tarvitaan

Jyväskylän Paviljonki kuhisi kuluneella viikolla toisen asteen osaajia. Oli valtava ilo seurata taidon ja osaamisen näyttöjä sekä sitä intoa, jolla työhön oli ryhdytty. Näin työn juhlan lähestyessä on hyvä pohtia meidän tulevaisuuden osaajiemme mahdollisuuksia löytää oma opin- ja urapolkunsa.

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus halutaan Kataisen-Urpilaisen hallituksen toimesta varmistaa koko maassa. Ikäluokkien pieneneminen asettaa kuitenkin suuria haasteita toimipisteverkon ja saavutettavuuden ylläpitämiselle. Tärkeä tavoite yleisesti on toisen asteen yhteistyö ja sen kehittäminen.

Ylioppilastutkintoa ja ammatillisia tutkintoja halutaan edelleen kehittää hallitusohjelman ja kehittämissuunnitelman mukaisesti erillisinä tutkintoina. Samalla on kuitenkin lisättävä joustavia mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnosta yli tutkintorajojen. Toisen asteen oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa halutaan lisätä. Toisen asteen koulutusjärjestelmän on annettava nuorelle mahdollisuus rakentaa oma opinpolkunsa.

Ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon sekä lukion oppimäärän suorittamista rinnakkain kehitetään edelleen. Tavoitteena on lisätä joustavia mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnosta yli tutkintorajojen. Useissa tapauksissa ei tarvitakaan kahden täyden tutkinnon rinnakkaista suorittamista, vaan tuloksia voidaan saavuttaa mm. yksittäisten ammatillisen koulutuksen näyttöjen suorittamisella.

Vappuna juhlivat ylioppilaat. Lukiokoulutus on jo kauan odottanut kehittämistä. Nyt vihdoin tällä hallituskaudella tuo kehittämistyö viedään läpi. Lukion pedagoginen uudistus on tarkoitus aloittaa heti perusopetuksen tuntijakouudistuksen käsittelyn jälkeen.

Myös lukiokoulutuksen rahoitus uudistetaan alueellisen saavutettavuuden turvaamiseksi. Rahoitusperusteisiin sisällytetään myös tuloksellisuusrahoitusosuus, joka palkitsee koulutuksen laadun parantamisesta. Laatua mittaavat esimerkiksi oppimistulosten paraneminen ja keskeyttämisten vähäisyys.

Rahoituksessa on huomioon otettava myös oppilaiden lähtökohdat, jotta lukioita voidaan palkita nimenomaan niiden tekemistä tuloksista.

Itse ylioppilastutkintoa ollaan tällä hallituskaudella uudistamassa tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan ylioppilastutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Koearvosanojen vertailukelpoisuutta parannetaan kehittämällä ylioppilastutkinnon toisesta äidinkielen kokeesta yleissivistystä sekä tiedon käsittelyn ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaava koe. Koe tulisi käyttöön kevään 2016 ylioppilaskirjoituksissa. Näin valmisteluun jää riittävästi aikaa.

Ylioppilastutkintoon sisältyvä kokeiden kehittäminen on ylioppilastutkintolautakunnan tehtävä ja tutkintolautakunta on jo käynnistynyt valmistelun. Ylioppilastutkinnolla on erittäin voimakas merkitys lukiolaisten opiskelun ohjaamisessa. Siksi lukiokoulutuksen yleisten tavoitteiden, yleissivistyksen sekä tiedon käsittelyn ja arvioinnin taitojen, kokoavampi tarkastelu myös osana tutkintoa voisi tukea näiden lukion tavoitteiden saavuttamista.

Tämän hallituskauden tärkeimpiin hankkeisiin kuuluu nuorten yhteiskuntatakuu. Yhteiskuntatakuussa vahvistamme sitoutumisemme siihen periaatteeseen, että jokaisella nuorella on oikeus osallisuuteen tässä yhteiskunnassa. Osallisuus edellyttää mahdollisuutta koulutukseen ja työhön, oman elämänpolun rakentamiseen.

Jatkossa jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Tämän varmistamiseksi aloituspaikkojen määrä suhteessa ikäluokkaan lisääntyy merkittävästi.

Koulutuspaikkoja suunnataan alueellisesti uudestaan parantaen tarjontaa siellä, missä koulutuksen ulkopuolelle jääminen on ollut yleisintä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa tullaan uudistamaan niin, että vailla aiempaa tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevat voidaan opiskelijavalinnassa valita ensin. Me tarvitsemme työn taitajia lisää.

tuula.peltonen@eduskunta.fi

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien kansanedustaja Keski-Suomesta.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.