Uuden sukupolven korkeakoulu etenee

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK rakentaa uuden sukupolven korkeakoulua vuoteen 2020 mennessä. Se tarjoaa nykyistä paremman ja houkuttelevamman oppimisympäristön kaikenikäisille erilaisiin elämäntilanteisiin.

Strategian painopistealueet ovat: uusi asiantuntijuus ja opettajuus, digitaaliset ympäristöt, innovaatio- ja oppimisalustat, oppivan yhteisön ja verkostojen johtaminen, uudet oppimisen muodot, tki-toiminta sekä koulutusliiketoiminta.

Verkostojen, digitaalisuuden sekä tekoälyn hyödyntäminen oppimisessa korostuu. Opettajien rooli muuttuu opiskelijoiden ohjaajaksi ja valmentajaksi oppijakeskeisessä pedagogiikassa.

Ytimessä ovat uusi asiantuntijuus ja opettajuus sekä oppijakeskeinen pedagogiikka. Pedagogiikan ja tiedon tuotannon käsitteen muutos erilaisissa verkostoissa korostuu.

Uudelle asiantuntijuudelle on tyypillistä aiempaa joustavampi työsuunnittelu sekä tiimi- ja mobiilityö. JAMKissa onkin mahdollista jo nyt suorittaa yli puolet opintojaksoista monimuotokoulutuksena kaikilla aloilla.

Uuden asiantuntijuuden tukena on kehittyneitä digitaalisia oppimisympäristöjä sekä innovaatio- ja oppimisalustoja. Tekoälyä hyödyntävä verkkopedagogiikka sekä uudet oppimisalustat mahdollistavat nykyistä oppijalähtöisemmän toteutuksen.

JAMK onkin pilotoimassa uudenlaista oppimisalustaa yhdessä Soprano Oyj:n kanssa kansainvälisille koulutusmarkkinoille ja kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja johtamassaan Eamk-hankkeessa. Tässä ovat mukana kaikki Suomen ammattikorkeakoulut.

Kun tiedon tarve ja tuotanto nopeutuvat, syntyy kysyntää uudelle osaamiselle sekä työelämässä olevan henkilöstön osaamisen uudistamiselle. Tämä lisää tutkintokoulutusta lyhyempien ja avointen oppimistuotteiden kysyntää.

JAMK on edelläkävijä uusien koulutusmallien kehittämisessä, esimerkkinä korkeakouludiplomi-koulutukset.

Vireillä olevassa amk-lain uudistuksessa halutaan poistaa elinikäisen oppimisen esteitä korkeakouluista ja kannustaa niitä lisäämään elinikäisen oppimisen tarjontaa erityisesti työelämässä oleville henkilöille. Toivottavasti myös siihen liittyvää julkista rahoitusta lisätään.

Uuden sukupolven korkeakoulu hyödyntää erilaisia kumppanuusverkostoja sekä kehitysalustoja. Merkittäviä yhteisiä avauksia Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa ovat EduFutura- oppimisverkosto, Jyväskylän Yritystehdas, Suomalainen Musiikkikampus, kaupungin kehitysalustat mm. Hippos, Kukkula ja Kangas sekä syksyllä 2018 käynnistyvä Demola-ympäristö.

JAMK on kehittänyt Future Factory- oppimismallin, jossa opiskelijat toimivat monialaisissa ryhmissä yhdessä yritysten kanssa ja kehittävät niille luovia ratkaisuja. Tästä on hyvänä esimerkkinä JAMKin IT-insituutin opiskelijoiden Vimma-lab, joka on toiminut jo viitenä kesänä.

JAMK tavoittelee myös uuden kampuksen rakentamista Seminaarinmäen – Hippoksen alueelle. Visiona voi olla, että siellä toimii vuona 2025 uuden sukupolven korkeakoulun kampus, joka on Suomen innovatiivisin oppimisympäristö. JAMKin uusi lukuvuosi alkaa suotuisissa ja työntäyteisissä merkeissä.

Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori. Teksti on lyhennelmä hänen lukuvuoden avajaispuheestaan.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .