Ylioppilaskunta vahvana vaikuttajana

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) juhlii Jyväskylän yliopiston tavoin tänä vuonna 75-vuotistaivaltaan. Näitä kaikkia vuosia yhdistää ylioppilaskunnan vahva ote opiskelijoidensa edunvalvojana ja vaikuttajana. Opiskelijoiden edunvalvonta on aina ollut ylioppilaskunnan toiminnan ytimenä.

Lisäksi ylioppilaskunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat palvelujen tarjoaminen jäsenistölle, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen sekä jäsenien tukeminen aktiivisiksi kansalaisiksi. Ylioppilaskunta toteuttaakin lakisääteistä tehtäväänsä edistäessään opiskelijoiden kasvamista aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Esimerkiksi ylioppilaskunnassa eri luottamustoimissa toimiminen on opettavaista ja arvokasta kokemusta. JYY pyrkiikin edistämään ja tukemaan opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia niin kampuksella kuin muualla yhteiskunnassa.

YLIOPPILASKUNTAMME toiminnassa korostuu edunvalvonnan lisäksi vastuullinen ote yliopistoyhteisön sekä yhteiskunnan kehittäjänä ja vaikuttajana. Ylioppilaskunnassa toimiminen on antoisaa ja haastavaa ja tänäkin vuonna olemme päässeet vaikuttamaan moniin eri asioihin.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) uudistaa poliittisen linjapaperinsa syksyllä. Olemme olleet koko alkuvuoden mukana linjaamassa, mihin suuntaan ylioppilasliikettä tulisi jatkossa viedä. Pohdittavana on myös, kuinka Suomen opintotukijärjestelmää tulisi uudistaa. Opintotuen tulisi mahdollistaa kokopäiväinen opiskelu. On väärin, että opintoraha ja asumislisä yhteensä on huomattavasti pienempi kuin työmarkkinatuki ja yleinen asumistuki. Nyt opiskelijan on taloudellisesti kannattavampaa olla työttömänä työnhakijana kuin täysipäiväisenä opiskelijana. Tämä ole ei missään nimessä ole yhteiskunnallisesti kestävä ratkaisu, henkilötasosta puhumattakaan.

JYVÄSKYLÄN yliopistossa on käynnissä strategiatyö, jossa myös opiskelijaedustajat olemme olleet mukana. Mielestäni Jyväskylän yliopiston tulisi profiloitua vahvasti ja aidosti opetuksen ja koulutuksen laadun yliopistoksi. Jatkossa opiskelijoista tullaan kilpailemaan yhä tiukemmin opiskelijamäärien vähentyessä. Jotta yliopistomme olisi tulevaisuudessakin maan vetovoimaisempia ja arvostetuimpia opiskelupaikkoja, laadulla on merkittävä rooli.

Ylioppilaskunta kehittää jatkuvasti kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja palveluja ja laajennamme englanninkielistä viestintää. Merkittävä haaste on uuden yliopistolain mahdollistama lukukausimaksukokeilu EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville, erillisiin maisteriohjelmiin osallistuville opiskelijoille. Kokeilun toivotaan nostavan kansainvälisten opiskelijoiden määrää Suomessa, vaikkakin samainen kokeilu esimerkiksi Tanskassa osoitti päinvastaisia tuloksia. Kaikille maksuton ja laadukas koulutus on nimenomaan Suomen valtti koulutusmarkkinoilla. Lukukausimaksut eriarvoistavat opiskelijoita, ja tätä ylioppilaskunta ei voi hyväksyä.

UUDEN yliopistolain myötä yliopistostamme tulee julkisoikeudellinen laitos, jolloin sen autonomia ja sitä myöten vastuu kasvavat. Laki on puitelaki, jolloin se jättää yliopistolle itselleen paljon valtaa määritellä omat pelisääntönsä. Sääntöjä on valitettavasti luotu yliopistoyhteisön eri jäseniä eriarvoistavalta pohjalta: professorien asiantuntijuutta on korostettu samalla kun muun henkilökunnan ja opiskelijoiden kompetenssia osallistua hallintoon on väheksytty.

Yliopiston hallinto ei jatkossakaan tule olemaan vain talouspolitiikkaa. Opiskelijat, professorit ja muu henkilökunta ovat jokainen oma asiantuntijaryhmänsä, joiden tasavertaista, täyttä panosta tarvitaan yliopiston kehittämisessä. Jotta muutoksiin ja uudistuksiin sitoudutaan, on jokaisella oltava aidon vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuus.

Uuden yliopistolain tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaminen on työllistänyt meitä paljon, mutta työ on ollut merkittävää: yliopiston johto on kuullut yhteisönsä äänen ja nyt sillä on mahdollisuus näyttää arvostuksensa jäseniään kohtaan. Millainen on yliopisto, joka ei luottaisi kouluttamiensa opiskelijoiden ja valitsemiensa henkilökunnan jäsenten osaamiseen?

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.