Äänekosken biotuotetehdas: uusi Nokia vai uusi Talvivaara ?

Ennen eduskuntavaalia useat kansanedustaja ehdokkaat kehuivat Äänekosken tehdashanketta. Vaikka osa edustajista keräili kehuillaan poliittisia pisteitä, niin jokainen heistä oli oikeassa. Suomi tarvitsee uusia hankkeita ja työpaikkoja, mutta yksi asia näyttää tässä hankkeessa unohtuvan, jäävän täysin keskustelujen ja hankkeesta kirjoittavien toimittajien julkaisujen ulkopuolelle.

Ympäristösuojelulain mukaisessa lupahakemuksessa hakijat Metsä Fibre ja Metsä Boart Oyj esittävät arvion tulevan biotuotetehtaan enimmäispäästöistä sekä esityksen päästöraja-arvoiksi. Arvoja verrataan nykyisen sellutehtaan päästöihin (kg/d) veteen vuonna 2013.

Oheinen taulukko on aluehallintoviraston toimesta lähetetty alapuolisen vesistön rannalla sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ympäristösuojelulain mukaisen lupahakemuksen kuulutuksen yhteydessä.

Joitakin raja-arvoesityksiä taulukosta puuttuu koska luvan hakija ei ole niitä hakemuksessaan edes esittänyt, mutta tuotannon kasvaessa 1,3 tonniin sulfaattisellua vuodessa jo arvioidukin vesistöön johdetut haitalliset päästöt kasvavat monilta osin noin kolmikertaisiksi nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Nämä ovat siis vasta hakijoiden arvioita. Lisäksi hakijoiden arvion mukaan natrium päästöt kasvavat nykyisestä noin 12000t/a:sta noin 17000t/a:iin. Fosfori päästöt myös kasvavat ja aiheuttavat rehevöitymisen lisääntymistä vesireitillä.

Jäähdytysvesien vaikutuksesta veden pintalämpötilat nousevat yli kahdella asteella Kuhnamossa noin puolen kilometrin etäisyydellä purkupaikasta. Vatianjärvellä pintalämpötilojen arvioidaan nousevan enää 0,5-1 astetta. Jäätilanteessa ei tapahdu olennaisia muutoksia, mutta on selvää, että esim. Saarijärven reitin kunnostustyöt nousukaloja varten on hukkaan heitettyä työtä ja alapuolistenkin vesistöjen lämpenemisen johdosta vaelluskalojen nousu vaarantuu Päijänteestä asti.

Vaelluskala eivät tunnetusti nouse kutupaikoilleen lämmintä vettä kohti, vaan kirkasta, puhdasta ja kylmää vettä kohti. Jäteveden täytyy olla todella kuumaa jos se aiheuttaa kahden asteen lämpötilan nousun Kuhnamon kokoisessa järvessä. Tekniikkaa kyllä veden jäähdyttämiseksi löytyy, mutta sen käyttöönottoa valvova viranomainen ei ole hakijoilta vaatinut.

Orgaanisia halogeeniyhdisteitä on tukittu paljon ja merkittävää on, että orgaaniset haitta-aineet voivat olla karsinogeenisia, mutageenisiä, immunotoksisia, sikiölle vaarallisia ja lisääntymiskykyyn haitallisesti vaikuttavia aineita. Useiden kyseisistä kemikaaleista on epäilty olevan myös hormonitoimintaan vaikuttavia yhdisteitä.

Orgaanisten haitta-aineidenriskinarvioinnit perustuvat mm. niiden biohajoavuuteen, bioakkumulaatioon, toksisuuteen ja hormoninkaltaisiin vaikutuksiin. Hakijoiden arvoissa nämä orgaaniset halogeeniyhdisteet kolmikertaistuvat ja on selvää että kalojen kautta ne siirtyvät ihmisen elimistöön.

Hakijat toteavat, että vesireitillä vedenlaatu todennäköisesti heikkenee jonkin verran. Ei siis kovin täsmällinen arviointi veden laadusta tehtaan käynnistymisen jälkeen. Hyväksyvätkö vesireitin varrella asuvat ja vesistöä muuten käyttävät ihmiset tämän veden laadun heikkenemisen vai olisiko kohtuullista vaatia, että uutena Nokiana mainostettu hieno nykyaikainen biotuotetehdas olisi vähintään yhtä ympäristöystävällinen kuin nykyinen tehdas ja vesistöön pääsevät haitalliset aineet pysyisivät vanhan tehtaan päästöjen tasolla.

Hankkeen työllistäviä vaikutuksia ei ole turhaa kehuttu, mutta pitäisi huomioida, että vesistön suojelemiseen tehdyt investoinnit myös työllistävät ja se on arvokasta työllistämistä. Ei vesistöjä pilaavaa työllistämistä voi pitää hyväksyttävänä ja järkevänä vaikka kuinka tarvittaisiin uusia työpaikkoja. Uutta vesien puhdistustekniikka voi ottaa käyttöön vaarantamatta kannattavaa tuotantoa ja puhtaasti tuotettua sellua on helpompi markkinoida asiakkaille.

Äänekosken hanketta ja Talvivaaraa ei voi vielä vertailla koska uusi tehdas ei ole aloittanut toimintaa, mutta kummatkin hankkeet on uudella tekniikalla/prosessilla aloitettu ja käynnistymisen jälkeen vasta varmistuu mitä tapahtuu, mutta jo nyt tiedetään, että kumpikin hanke huonontaa alapuolisten vesistöjen tilannetta.

Erojakin löytyy jo tässä vaiheessa koska purkuputkea ei tarvitse rakentaa Talvivaaran tapaan vaan luonto on rakentanut kauniin vesireitin Keiteleestä – Päijänteeseen, Äänekosken biotuotetehtaan jätevesiä varten.

Raimo Paavola

turvallisuus - ja ympäristö­asiantuntija

Jyväskylä

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Tietoisuuden lisääminen kieli­mahdollisuuksista ei tapahdu hetkessä

Lyhyet

LyhyetKyllä on kylmää kyytiä Rinteen bussissa. Velkaa otetaan roimasti ja veroja korotetaan.Sipilää ikävä

Edullisempaa parkkitilaa kaasu- ja sähköautoille

Lyhyet

Lyhyet

Ratkaisut ovat jäsenmaiden käsissä

Kehitystyötä ei ole vara hukata

Oppimateriaalien hankintaan yhdenvertaisia ratkaisuja

Kivihiili kiellettiin jo

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.