Aikuisen vastuu, lapsen päätös?

Turun Sanomat uutisoi tiistaina 10.11. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemasta lakiuudistuksesta, jonka on tarkoitus uudistaa lääketieteellisiin tutkimuksiin osallistumisen reunaehtoja alaikäisten kohdalla.

Uutisen mukaan lakiuudistus tähtää tilanteeseen, jossa alaikäinen lapsi tai nuori voisi itse päättää osallistumisestaan lääketieteelliseen tutkimukseen vanhemman siitä tietämättä. Lapsen tai nuoren kyvyn omasta päätöksentekokyvystään tekisi tutkija, jonka vallassa olisi määrittää oman asiantuntijuutensa kautta mahdollisen tutkimukseen osallistujan kyky tehdä kyseinen päätös.

Äitinä ja opettajana hätkähdin uutista.

Suomessa on aika ajoin keskusteltu yksilön tietosuojasta nuorten terveydenhuoltoon, lähinnä ehkäisyyn liittyen. Nyt lausuntokierroksella olevassa STM:n luonnoksessa todetaan, että alaikäisten päätösvaltaa lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen "lisättäisiin vastaamaan Suomen perustuslain ja YK:n lasten oikeuksien yleisperiaatteita".

Erityisiä ikärajoja ei enää olisi, ja tutkimuksen teossa "velvoitetaan ottamaan lapsen näkemykset huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti kuitenkin huomioiden sairauden ja tutkimuksen luonne".

Ehdotuksen mukaan kyseinen kypsyys ei ole sidoksissa ikävuosiin vaan riippuu lapsen kehitystasosta ja tutkimushankkeesta, ja on ensivaiheessa tutkijan arvion varassa, myöhemmin alaikäisen, myös alle 15-vuotiaan itsensä ratkaistavissa.

Lukuisat ihmistieteen tutkimukset kertovat ja myös jokainen vanhempi ja aikuinen, joka työskentelee lasten ja nuorten kanssa tietää, että lasten ja nuorten kehitykselliset erot ovat suuria. Itse jäin pohtimaan mm. sitä, millä keinoilla tutkija erottelee esimerkiksi lääketutkimuksessa suuresta massasta ne lapset/nuoret, joilla on tarvittava kypsyys päätöksen tekemiseen?

Vaikka lakimuutos toisikin entistä tehokkaammin ja paremmin eettisen ennakkoarvioinnin pariin tutkimukset, joissa kosketaan tutkittavan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen, herää myös kysymys: Missä menee lapsen yksilön oikeuksien kunnioittamisen ja lapsuuden eettisen ja moraalisen varjelemisen välinen raja?

Olemmeko todellakin menossa suuntaan, jossa yksilönvapauden ja oikeuksien nimissä yhdenmukaistamme lainsäädäntöämme niin, että jaamme aikuisen vastuuta lapsillemme liian varhain?

Näkisin suotavampana, että jatkossa alle 15-vuotiaan osallistumisesta lääketieteelliseen tutkimukseen päätettäisiin perheissä yhdessä, lasta kuullen ja aikuisten kera. Toivottavasti muutoin hyvää lakiehdotusta harkitaan ministeriössä vielä näiltä osin.

MARI KYLLÖNEN opettajaäiti Jyväskylä, Kuikka

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.