Akava on nuorten asialla

Pekka Mervola väitti kolumnissaan (Ksml 9.3.), ettei ay-liike innosta nuoria eikä ay-liike uskalla asettaa nuorten puolesta suuria tavoitteita. Päinvastoin kuin Mervola väittää, korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö Akava ajaa opiskelijoiden sekä nuorten asiaa muissakin kuin juhlapuheissa.

Akavan yli puolesta miljoonasta jäsenestä viidesosa on opiskelijoita. Akavan jäsenmäärä on ollut viime vuosina jatkuvassa kasvussa. Kasvua tuskin olisi, mikäli Akavan ja sen jäsenjärjestöjen työtä ei koettaisi merkittäväksi.

Ammattiyhdistysliike tekee jatkuvasti työtä, jotta nuoret tuntisivat ay-liikkeen toiminnan sekä tietäisivät, että liitoilta saa tukea ja turvaa läpi työelämän. Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteistyössä järjestämään kesäduunari-infopuhelimeen viime kesänä tulleet yhteydenotot osoittivat, että nuoret eivät esimerkiksi tiedä, kenen puoleen ongelmatilanteissa työpaikalla tulisi kääntyä.

Akava on nostanut edunvalvonnassaan voimakkaasti esiin useita nuorten kannalta tärkeitä asioita. Naistenpäivänä 8.3. Akava esimerkiksi vaati, että nuorten naisten perusteettomat määräaikaiset työsuhteet on saatava kuriin. Akava on myös edustanut jäsenistöään nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmässä, joka on työministeri Lauri Ihalaisen kuluvan hallituskauden kärkihankkeita.

Akava on Mervolan kanssa yhtä mieltä siitä, että nuorten työllistyminen on koko yhteiskunnan etu. Akava onkin huolestunut vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen laadullisesta työllistymisestä.

Aloituspaikkamääriä tulisi laskea ja niitä tulisi suhteuttaa työelämän tarpeisiin, jotta korkeasti koulutetut vastavalmistuneet eivät jäisi työttömiksi vaan työllistyisivät omalle alalleen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. On täysin turhaa pyrkiä kehittämään suomalaisista maailman osaavinta kansaa, jos korkeakoulutetut nuoret eivät pääse käyttämään osaamistaan koulutustaan vastaavissa töissä.

Elina Havu

opiskelija-asiamies

Akava