Arvokeskustelun aika

Sosiaali- ja terveysministeriön antama ikäihmisten palveluiden laatusuositus painottaa ennaltaehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemista.

Useimmat ikääntyneistä haluavat asua tutussa ja turvallisessa ympäristössä, niin kauan kuin se vain on mahdollista. Yhteiskunnalle tämä on edullista, koska ihmiset tulevat palveluiden piiriin yhä myöhemmin. Tämä on kuitenkin johtanut siihen, että kotona asuu yhä iäkkäämpiä ja huonokuntoisempia henkilöitä. Laitoshoitoa on purettu, eikä vaihtoehtoisia kotihoitoon rinnastettavia asumismuotoja ole aktiivisesti kehitetty. Kaikille halukkaille, ei ole kodinomaista palveluasumisen paikkaa tarjolla.

Kodin ympäristö ei aina mahdollista itsenäistä toimimista tai sosiaalisten verkostojen ylläpitämistä. Alentunut toiminta- tai liikuntakyky voi johtaa siihen, että kodista tulee ikääntyneelle vankila, josta ei auttamatta ulos pääse ja jonne kukaan ei kutsumatta osaa tulla. Sosiaalinen kanssakäyminen on hyvin minimaalista ja mielekästä tekemistäkin voi olla vaikea löytää. Tässä tilanteessa ovat monet jyväskyläläiset vanhukset, jotka asuvat hissittömissä kerrostaloissa. Tämä voi johtaa ikääntyneen syrjäytymiseen.

Tällä tarkoitetaan sosiaalista yksin jäämistä ja sen mukanaan tuomaa subjektiivista syrjäytymisen tunnetta. Syrjäytymistä lisäävät myös muun muassa toiminta- ja liikuntakyvyn heikentyminen ja muut sairaudet

Tukitoimilla olisi jo kiire, jotta voisimme syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten elämäntilannetta parantaa. Lisäksi tarvitaan käsiä ennaltaehkäisevään työhön, johon tällä resurssimäärällä ei ole mahdollisuuksia. Syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille pitää voida tarjota mahdollisuus esimerkiksi ulkoiluun tai asiointiin. Pelkästään riittävän ajan antaminen ruokailutapahtumaan voi olla kiireen vuoksi ylivoimainen tehtävä.

Kotihoidon voimin näitä asioita ei voida nykyisillä käsipareilla hoitaa. Myös kuntouttavasta työotteesta joudutaan kiireen vuoksi lipsumaan.

Jyväskylässä on hyvää päiväkeskustoimintaa tarjolla vanhuksille, mutta kerroksien korkeuksista voi lähteminen olla liian vaivalloista tai mahdotonta. Jokainen ihminen tarvitsee muita, lähimmäisiä, mielekästä tekemistä, onnistumisen elämyksiä ja yleensä asioita joita odottaa. Vanhusten hoidossa lähtökohtana tulisi olla ajatus siitä, että jokainen ikäihminen saa elää omaehtoista täyttä elämää omassa kodissaan.

Jyväskylässä olisi aika käynnistää arvokeskustelu siitä, mitä kaupunkilaiset kotikaupungilta haluavat ja odottavat. Yksimielisiä olemme varmaankin siitä, että lapsista, nuorista ja vanhuksista on pidettävä parempaa huolta.

Peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen, ikääntyneelle tarpeenmukaisen hoitopaikan mahdollistaminen, riittävien päiväkotipaikkojen luominen, oppimismahdollisuuksien takaaminen ja jatkokoulutuspaikkojen tarjoaminen ovat asioita, jotka tekevät kaupungista valovoimaisen.

MAARIT ENGELBERG Jyväskylä

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Jätemaksu peritään moneen kertaan

Ilmastoasiat pöydälle, nyt!

Lyhyet

Tulevaisuuden työelämä kaipaa ”sosiaalisia nörttejä”

Lyhyet

Lyhyet 20.6.

Lyhyet 20.6.

Naisille jaetaan jatkuvasti pukeutumis- ja käytösohjeita

Työpaikalla kiusaamista ei pidä sietää

Lyhyet 19.6.

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.