Detroitista mallia, kunta konkurssiin?

Yhdysvalloissa Detroitin kaupunki on hakeutunut konkurssiin. Detroitin velkataakka oli 18,5 miljardia dollaria eikä tilannetta voitu enää helpottaa kunnallisveroja nostamalla. Olisiko mahdollista, että joku suomalainen kunta tai kaupunki ajautuisi konkurssiin ylivelkaisena Detroitin tapaan?

Konkurssilain mukaan velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssin edellytyksenä on siten velallisen maksukyvyttömyys eli että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Suomalainen kunta tai kaupunki voisi hyvinkin velkaantua Detroitin tapaan niin, ettei se kykenisi kunnallisveron tuotoilla ja valtionosuuksilla kattamaan velkojaan ja suoriutumaan maksuistaan. Kriisikunnan kuusi mittaria ovat vuosikate, lainakanta, taseeseen kertynyt alijäämä, veroprosentti, omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Kunta saa kriisikunnan leiman, jos se täyttää kuusi kriteeriä kahtena peräkkäisenä vuotena. Valtiovarainministeriön tänä vuonna nimeämät kriisikunnat ovat Hanko, Jalasjärvi, Lavia ja Tarvasjoki.

Kuntapäättäjien ja virkamiesten lohdutukseksi Suomen lainsäädäntö ei mahdollista kunnan konkurssia silla konkurssilain mukaan konkurssiin ei voida asettaa valtiota, Ahvenanmaan maakuntaa, kuntaa, kuntayhtymää tai muuta kuntien julkisoikeudellista yhteistoimintaelintä, valtion liikelaitosta, itsenäistä julkisoikeudellista laitosta taikka evankelis-luterilaista tai ortodoksista kirkkoa tai evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakuntaa tai seurakuntayhtymää.

Oikeusoppineet ovat perustelleet kunnan konkurssikelvottomuutta sillä, että kunta on julkisyhteisö, jolla on Suomen perustuslain 121 §:ssä turvattu itsehallinto ja itsenäinen verotusoikeus. Käytännössä kriisikunta voi joutua valtion valtiovallan holhoukseen, jossa valtio ja kunta yrittävät yhteistyössä pelastaa sen mitä pelastettavissa on. Äärimmäinen vaihtoehto on kuntapäättäjien pelkäämä enemmän tai vähemmän pakotettu liittyminen toiseen kuntaan kuntarakennelain mukaisessa järjestyksessä.

Onneksi Muurame ei ole kriisikunta. Eikä Jyväskylä.

Tero Lakka

asianajaja, varatuomari

Muurame

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Lyhyet 20.5.

Lapset on syytä hankkia ajoissa

Lyhyet

Turvapaikan perusteet on määritelty laissa

Hävittäjät vai ohjukset Suomen turvaksi?

Uskalla yrittää ja ole rohkea!

Kohtuus ja oikeus ovat demokratian perustaa

Kiusaamista pitää vähentää

Metsä on meidän mahdollisuutemme

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.